Maarten de Jong stopt als president-commissaris bij accountantsclub PwC. Carel van Eykelenburg is zijn vervanger.

Carel van Eykelenburg is met ingang van 1 juli de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van PwC. Van Eykelenburg richt zich met name op kwaliteitsverbetering van de organisatie. ‘De afgelopen jaren heeft PwC stevig ingezet op en geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit in alle onderdelen van de organisatie. De verschillende onderzoeken laten zien dat dit vruchten afwerpt. Daarmee ligt er een goede basis voor de discussies die op dit moment over de sector gevoerd worden.’

Zie ook: Gehele RvC NAC Breda treedt af

Van Eykelenburg vervolgt: ‘Als voorzitter van de Raad van Commissarissen zal ik mijn bijdrage aan die discussie leveren vanuit ons uitgangspunt dat wij openstaan voor al datgene wat aantoonbaar bijdraagt aan een verdere verbetering van de kwaliteit en aan het vertrouwen in onze sector.’

Ervaren bestuurder Van Eykelenburg

Van Eykelenburg is sinds 12 november 2018 commissaris PwC. Van Eykelenburg was onder meer CFO/CRO lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van Bank Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de raad van bestuur van MN Services, algemeen directeur Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijven (PMT), hoofddirecteur Informatie Beheer Groep en plaatsvervangend hoofddirecteur Informatiseringsbank en Hoofd Bureau Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Carel van Eykelenburg is sinds 2012 lid van het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP.

Vertrek Maarten de Jong

Jan Maarten de Jong was de eerste voorzitter van de raad van commissarissen sinds de instelling daarvan in 2015. Het instellen van een externe raad van commissarissen volgde uit het rapport ‘In publiek belang’ en was een van de 53 maatregelen gericht op de verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. De Jong treedt terug conform het rooster van aftreden. De Jong: ‘Carel van Eykelenburg beschikt over een ruime ervaring in het opereren op het snijvlak tussen publiek en privaat en binnen een gereguleerde bedrijfsvoering. Ik draag het voorzitterschap met een gerust hart aan hem over.’