Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De vacatures komen voort uit het volgens het rooster aftreden van drie leden van de RvT.

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale aandacht. Ze willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven.

Functie

In 2020 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht vanwege het aanstaande vertrek van drie leden per 1 juli 2020 op basis van het rooster van aftreden. In belang van de continuïteit in en van de Raad vindt de werving en selectie van nieuwe leden eerder plaats zodat er sprake is van een warme overdracht. De twee beoogde nieuwe leden hebben elk aantoonbare deskundigheid en professionele ervaring op tenminste één van de volgende expertisevelden:

• Fondsenwerving en ondernemerschap
• Marketing en communicatie
• Juridisch en governance

De eisen die de Raad aan elk van de (nieuwe) leden stelt, zijn als volgt:
– een brede maatschappelijke belangstelling en relevante ervaring c.q. netwerken;
– affiniteit met buiten spelen en de missie, visie en doelstellingen van Jantje Beton;
– generalist en beschikking over strategisch en beleidsmatig inzicht;
– beschikking over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en inzicht in complexe organisaties;
– inzicht heeft in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en bekend zijn met de issues van governance;
– onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurder en ten opzichte van de overige toezichthouders, in formele zin en in mentale houding;
– in staat zijn goede vragen te stellen, durven door te vragen en in te grijpen als dat nodig is en ‘een rechte rug’ te hanteren bij moeilijke beslissingen;
– in houding en gedrag integer zijn en goed voorbeeldgedrag vertonen;
– voldoende tijd beschikbaar hebben om vergaderingen bij te wonen en deze voor te bereiden;
– beschikken over een HBO/academisch niveau.

Contact

Als je je in dit profiel herkent, horen ze graag van je. De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van ingezonden brief en CV en gesprekken met de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder (als adviseur). Vervolgens vindt een kennismaking plaats van de voorgedragen kandidaat met de volledige Raad van Toezicht.

De benoeming is voorzien per 1 september 2019. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in juli. Jouw brief en cv kunt je versturen per email naar d.ensberg@jantjebeton.nl en ter attentie van mevrouw drs. Mirjam van ’t Veld (voorzitter van de Raad van Toezicht en de selectiecommissie). Meer inhoudelijke informatie over Jantje Beton is te vinden op www.jantjebeton.nl. Meer informatie over NUSO is te vinden op www.nuso.nl. Voor specifieke vragen over de profielschets en/of de procedure kun je telefonisch terecht bij de directeurbestuurder, de heer Dave Ensberg-Kleijkers (06-81423738). Je kunt reageren tot 30 juni 2019.