Stichting Promes, voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Meppel en Staphorst, is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De functie zal beginnen op 1 januari 2020.

Stichting Promes is een ambitieuze stichting. Sinds 1 januari 2007 vormt zij het bevoegd gezag van de openbare scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Meppel en Staphorst. De naam van de stichting staat voor Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst.
De organisatie bestaat uit 7 reguliere basisscholen in Meppel, Nijeveen, Staphorst en IJhorst en een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs met een SO afdeling en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) afdeling. Naast regulier basisonderwijs biedt zij ook eerste opvangonderwijs aan. Binnen de stichting dragen ongeveer 135 FTE personeelsleden zorg voor zo’n 1450 leerlingen. Er is een breed onderwijsaanbod, waarin elke school een eigen profiel benadrukt. De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk.

Functie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die vanuit hun eigen expertise, levenservaring en professionele bagage als team verantwoordelijk zijn voor de borging van kwalitatief goed onderwijs.
Zij zoeken versterking op onderwijskundig en financieel terrein en opereren in een collectieve, gezamenlijke verantwoordelijkheid, zijn zelf kritisch, openbaar onderwijs-ambassadeur, toekomst-innovatie gericht, goed werkgever en klankbord van de bestuurder.
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de voorzitter af. Dit betekent dat  ze medio december 2019 uit hun midden de meest geschikte voorzitter benoemen. Om deze positie ook voor het nieuwe lid beschikbaar te maken, is het raadzaam om al vanaf 1 augustus 2019 mee te lopen met de huidige RvT.
Jouw profiel
Stichting Promes gaat uit van de waarden positivisme, moreel besef en wijsheid. Binnen het openbaar karakter kenmerken deze waarden waar Promes voor staat. Je onderkent en handelt conform deze waarden en onderschrijft het openbare karakter van de stichting.
Uit je curriculum vitae blijkt dat je:
• beschikt over een relevante opleiding op academisch of post-HBO niveau;
• beschikt over strategisch inzicht, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden;
• integer denkt en handelt en kritisch bent op (eigen) functioneren;
• in staat bent om controle uit te oefenen op en via interne regelgeving;
• inzicht hebt in/affiniteit hebt met de (PO-)onderwijssector;
• aantoonbaar maatschappelijk betrokken bent;
• woonachtig bent in de regio Meppel;

Contact

Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij:
Jan Willem Homan, voorzitter RvT: 06 – 55 76 61 43 of Peter Vereijken, lid RvT: 06 – 21 80 70 81.
Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 17 juni 2019 mailen naar: s.punselie@stichtingpromes.nl