Trias Jeugdhulp is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De Raad vergadert minimaal zes keer per jaar.

Trias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien in brede zin. Hulp aan huis, crisis-opvang, 24-uurs zorg, pleegzorg en begeleiding en behandeling rondom (vecht)scheiding zijn hier voorbeelden van. Professionals in onder meer het onderwijs en de kinderdagopvang kunnen ze ook consulteren voor advies en coaching. Onderdeel van de werkwijze is het gericht aandacht geven aan de mogelijkheden die een hulpvrager zelf heeft en bronnen die in de directe omgeving beschikbaar zijn.

Functie

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht verwacht kwaliteiten en eigenschappen van de afzonderlijke leden, die er samen toe leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:

  • Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder aanwezig is;
  • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • Er regionale binding is;
  • Er diversiteit is;
  • De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk; kritisch en zelfreflecterend opereren;
  • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

 

Als gevolg van het vertrek van het lid met financiële expertise komt deze positie per 1 januari 2020 vacant. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring met de financiële portefeuille, bij voorkeur in het sociaal domein. Hij/ zij heeft kennis van de financiering en bekostiging in de jeugdhulp, van bedrijfsvoering en bij voorkeur ook ICT.

Contact

Je kunt je motivatiebrief en CV tot en met 26 juli 2019  sturen aan Sanne de Jager s.d.jager@triasjeugdhulp.nl. (bestuurssecretaris)