Een UBO-register heeft een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) nodig. Notaris Laurens Kelterman gelooft dat het register te fraudegevoelig is zonder CAHR.

Het UBO-register zou fraudegevoelig zijn en de handhaving beperkt effectief. Dit meldde notaris Laurens Kelterman woensdag naar voren tijdens het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel UBO-register in de Tweede Kamer. Volgens Kelterman komen ‘de goeden in het register, de kwaden niet’.

Zie ook: Van Breukelen opnieuw commissaris bij PSV

Kelterman kreeg bijval van de Financial Intelligence Unit Nederland en de FIOD. De combinatie van het UBO-register en het CAHR zou volgens beide partijen ‘zeer wenselijk’ zijn. VVD vond het naast elkaar bestaan van beide registers een optie. Andere partijen wilden meer weten over de betrouwbaarheid van het UBO-register. PVV vroeg of een UBO-register zonder een CAHR alleen voor de bühne is.

Bekijk het rondetafelgesprek over het UBO-register hieronder:

UBO-register

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.

Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.