Het Nederlands Film Festival is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Het betreft een onbezoldigde functie. Er wordt gezocht naar een lid met juridische en/of HR kennis/achtergrond.

Het jaarlijkse Nederlands Film Festival (NFF) is het toonaangevende festival voor de beste speelfilms, documentaires, televisiedrama’s en interactieve producties van eigen bodem. Van 27 september t/m 5 oktober kunnen publiek én professionals op de 39e editie terecht voor een uitgebreid programma met vertoningen, talkshows, muziek, masterclasses, exposities, en als afsluiter het Gouden Kalveren Gala. Locaties waar het festival zich afspeelt zijn o.a. het Louis Hartlooper Complex, Pathé Rembrandt, de Winkel van Sinkel, Kinepolis Jaarbeurs en Stadsschouwburg Utrecht.

De organisatie bestaat uit een kern van circa 15 vaste medewerkers. In aanloop naar het festival groeit het NFF als een harmonica uit naar ruim 200 tijdelijke medewerkers en 300 vrijwilligers en krimpt in na afloop. De Directeur-Bestuurder (Silvia van der Heiden) geeft samen met de Zakelijk Directeur (Petra Remmen) leiding aan de organisatie.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan, richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht door op een actieve wijze te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de Directeur-Bestuurder. De raad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het NFF volgt de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Functie

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht
  • Brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van het NFF.
  • Een breed netwerk en bereidheid tot inzet van dit netwerk ten bate van het festival.
  • Kritisch en onafhankelijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht  zonder tegenstrijdige belangen.
  • In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

Wij zijn op dit moment specifiek op zoek naar een lid met juridische en/of human resources kennis/achtergrond. Het betreft een onbezoldigde functie. Een commissie van de raad zal een gesprek voeren met potentiële kandidaten, waarna de raad een kandidaat benoemt tot lid van de Raad van Toezicht. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Contact

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Silvia van der Heiden (030-2303800 s.vanderheiden@filmfestival.nl). Sollicitaties kunnen per mail gericht worden aan vacature@filmfestival.nl.