De Gereformeerde Scholengroep is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Per 1 augustus zal een van de leden, tevens lid van de audit-commissie, vertrekken.

De Gereformeerde Scholengroep omvat het Gomarus College (VO) en ROC Menso Alting (MBO).

De verschillende soorten onderwijs van Praktijkonderwijs tot VWO en specialiteiten als Vakcollege, VakMavo, tweetalig onderwijs en gymnasium laten zien dat ze op het Gomarus College onderwijs bieden dat bij veel leerlingen past. Op de locaties en vanuit hun eigen Orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) wordt waar nodig passende zorg en extra ondersteuning geboden. Ze verlangen ernaar dat de leerlingen ervaren dat ze een geliefd kind van God zijn en door hun schooltijd toegerust worden om in het vervolgonderwijs, de kerk en samenleving hun plek als christen in te nemen. Het Gomarus College omvat acht locaties in Groningen, Friesland en Drenthe en biedt onderwijs aan zo’n 3100 leerlingen. Voor de komende jaren wordt een lichte daling van het aantal leerlingen verwacht.

ROC Menso Alting heeft één vestiging met zo’n 700 studenten en omvat opleidingen binnen de sectoren Economie, Dienstverlening, Gezondheidszorg, Onderwijs en Welzijn. Ze bieden de studenten de kans om succesvol te leren voor een beroep en voor het leven door oog en verantwoordelijkheid te hebben voor elkaar, de schepping en de maatschappij. Naast een krimpend aantal jongeren dat een mbo-opleiding volgt, zien ze een toename van het aantal studenten bij de volwasseneneducatie. Profilering en herijking van de opleidingen in afstemming met het werkveld zijn belangrijke thema’s.

De totale GSG-organisatie omvat ongeveer vijfhonderd medewerkers (340 fte). De aansturing en koers van de organisatie in termen van schoolplannen, organisatie-inrichting, strategisch personeelsbeleid en formatieplanning, investeringen, en planning & control vraagt aandacht. De scholengroep kent een eenhoofdig College van Bestuur; de bestuurder is verantwoordelijk voor beide scholen met hun eigen (landelijke en regionale) dynamiek, wetgeving en kaders, uitdagingen en vraagstukken.

Profiel

Je bent een betrokken en samenwerkingsgerichte ondernemer of bedrijfskundige met hart voor het gereformeerde onderwijs. Je herkent je in de identiteit van het Gomarus College en van ROC Menso Alting en je wilt graag meewerken aan de toekomst van deze scholen. Vanuit een kritisch-beschouwende rol wil je graag als critical friend de bestuurder voeden met vragen en adviezen over het meerjarige beleid en allerlei ontwikkelingen in de maatschappij.

Je beschikt over beleidsmatig, analytisch en visionair denkvermogen op academisch niveau en hebt inzicht in complexe organisaties en organisatiedynamiek. Vanuit jouw kennis en expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering versterk je de oordeelsvorming in de Raad van Toezicht en de kwaliteit van de beleidsontwikkeling en besluitvorming bij de GSG.

 -Visie en leiderschap
– Analytisch en snel van begrip, helikopterview
 -Toegankelijk en verbindend, samenwerkingsgericht
 -Onafhankelijk, geeft vertrouwen, integer

Contact

Voor meer informatie over de Raad van Toezicht en over de vacature kun je bellen met de voorzitter, mr. Jan Bert Modderman, tel. 06 – 1422 7105 of met drs. Rob Bouman RA, lid van de Raad van Toezicht en de auditcommissie, tel. 06 – 2348 4550.

Reageren kan tot uiterlijk 1 september door het versturen van een korte motivatiebrief met je CV naar rvt@gsg.nl.