De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een toezichthouder rijker. Minister van financiën, Wopke Hoekstra, heeft David Voetelink benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar. Voetelink vervangt Rob Becker. 

David Voetelink is sinds oktober 2013 vicevoorzitter en CFO van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Vanaf 2000 was hij werkzaam bij KPMG Healthcare, onder meer als voorzitter en als partner. De Raad van Toezicht en het bestuur van de AFM zijn verheugd met de benoeming. Martin van Rijn, voorzitter van de RvT: ‘David Voetelink is econoom, kent de accountantswereld en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Vanuit zijn diverse functies brengt hij grote financiële kennis mee, evenals ervaring met de accountantssector en andere relevante werkterreinen van de AFM. We kijken uit naar zijn inbreng in onze raad en zien hem als een uitstekende kandidaat voor de auditcommissie.’

Zie ook: Sabijn Timmers-Janssen nieuwe commissaris ONVZ

Voetelink is de opvolger van Rob Becker. Zijn eerste termijn is op 15 juli 2019 verlopen en stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn. Reden hiervoor is dat Becker begint als non-executive director bij AXA UC plc. Van Rijn bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen vier jaar. ‘Mede namens het bestuur van de AFM zijn wij Rob zeer erkentelijk voor zijn grote inzet in de RvT. Met veel toewijding en bevlogenheid heeft Rob een belangrijke bijdrage geleverd aan de Raad van Toezicht. Hij heeft onder meer werkzaamheden verricht in de auditcommissie en was vicevoorzitter. Zijn scherpe en kritische analyse en zijn kennis op het gebied van strategie, risicomanagement en de financiële sector zijn van grote toegevoegde waarde geweest.’

Raad van Toezicht AFM

Momenteel zitten voorzitter Martin van Rijn, Willemijn van Dolen, Wendy de Jong en de recent benoemde David Voetelink in de Raad van Toezicht van AFM. De financieel waakhond is nog altijd op zoek naar een opvolger van Diana van Everdingen. Laatstgenoemde verliet de organisatie na acht jaar.