Begin juli sloot Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam meer dan de helft van de verbrandingscapaciteiten. Dit als gevolg van het niet langer kunnen waarborgen van de veiligheid van meerdere verbrandingsovens. Het bedrijf ontvangt nu een kapitaalinjectie van zestien miljoen euro. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Om hieraan te voldoen stappen drie commissarissen, waaronder president-commissaris Yvonne Timmerman-Buck, op.

Op 5 juli sprak AEB van ‘drastische maatregelen’, wanneer het bedrijf vier van de zes verbrandingslijnen sloot. Oorzaak? Het lukte AEB maar niet om grip te krijgen op veilige afvalverbranding. Dit ondanks het verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied na een serie branden. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied plaatste vraagtekens bij het onderhoud aan de verbrandingsovens en de technische kennis binnen AEB. Ook bleek dat de oorzaken van branden niet grondig genoeg onderzocht werden, waardoor er niet geleerd werd van eerder gemaakte fouten

Zie ook: RvC HEMA weer compleet na overname

Om het bedrijf toch overeind te houden krijgt het nu een kapitaalinjectie van zestien miljoen euro. Beschikbaar gesteld door de Amsterdamse gemeente in combinatie met een bankenconsortium, bestaande uit Bank Nederlandse Gemeenten, ING, ABN Amro, en Deutsche Bank. Aan deze steun zitten wel een aantal voorwaarden verbonden. Een van de die voorwaarden is dat het bestuur aangevuld wordt door twee, door de gemeente gekozen, commissarissen. Op dit moment zitten er vier leden in de RvC. De RvC mag maximaal uit vijf leden bestaan. Hierdoor moet één van de leden aftreden om de aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Drie van de vier vertrekken

Vandaag is bekend geworden dat uiteindelijk drie commissarissen zullen vertrekken, waaronder president-commissaris Yvonne Timmerman-Buck. AEB heeft de namen van de andere twee vertrekkende commissarissen tot op heden niet bekendgemaakt. In een persbericht stelt AEB dat de leden aftreden omdat zij de onderneming niet meer kunnen ‘steunen in een vruchtbare relatie met de aandeelhouder’. De gemeente Amsterdam is overigens de enige aandeelhouder van de afvalverwerkingsorganisatie. Om de continuïteit en overdracht van aanwezige kennis te waarborgen is ervoor gekozen om het instappen van de nieuwe commissarissen en aftreden van de huidige leden stapsgewijs te voltooien. De nieuw te benoemen commissarissen zijn nog niet bekend.