Veilig Thuis Groningen is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Het tijdsbeslag van de functie is 100-150 uur per jaar en er is een passende vergoedingsregeling van toepassing.

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) staan voor een veilig thuis voor iedereen. Zij komen in actie als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld of onveiligheid in de privé omgeving. De medewerkers werken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening aan een oplossing. Ook voeren zij maatregelen uit in het kader van de terugdringing en preventie van jeugdcriminaliteit.

Functie

Uitgangspunten Raad van Toezicht
De RvT van JBN & VTG gaat uit van de Governancecode Zorg en de daarin genoemde principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland. De RvT heeft een eigen visie op toezicht vastgelegd. Daarin staat de RvT in de uitoefening van zijn taak voor de volgende waarden:
– van toegevoegde waarde zijn voor kwetsbare mensen;
– eigenheid en onafhankelijkheid;
– aanspreekbaarheid en onbevangen zonder oordeel (vooruit)kijken;
– ontwikkelen van talenten met vertrouwen in ieders mogelijkheden;
– gelijkwaardigheid.

Profiel
Als nieuw lid van de Raad van Toezicht voldoe je aan het volgende profiel:
– affiniteit met de Jeugdzorg en de werkgebieden van JBN & VTG;
– inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
– beschikken over een breed netwerk: regionaal, eventueel landelijk;
– betrokken bij de organisatie en tegelijkertijd in staat om de afstand te bewaren die past bij de rol van de Raad van Toezicht;
– in staat om met informatie op afstand snel overzicht te krijgen in wat er speelt; de ervaring en het analytisch vermogen om met strategische vraagstukken om te gaan;
– praktisch in staat om de vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden en aan andere activiteiten zoals werkbezoeken deel te nemen;
– onafhankelijk als persoon en geen persoonlijke of zakelijke belangen of banden met de organisatie, collega-RvT-leden, de bestuurder en opdrachtgevers/toezichthouders;
– een proactieve, kritische en alerte sparringpartner voor de bestuurder.

Contact

Je schriftelijke reactie dient uiterlijk 1 september 2019 in hun bezit te zijn. De gesprekken met de selectiecommissie van de RvT zijn gepland op 13 september. De Ondernemingsraad spreekt vervolgens ten behoeve van zijn bindende voordracht op 19 september met de geselecteerde
kandidaten. Je reactie kunt je richten aan de heer A.J. Mewe, Voorzitter Raad van Toezicht, via sollicitatie@jbnoord.nl.