Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De stichting is op zoek naar een lid met een marketing/communicatie/commercieel profiel.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn is er een positie vrijgekomen in de Raad van Toezicht. Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland zoekt een nieuwe toezichthouder met kennis, ervaring en een netwerk op het terrein van marketing, communicatie, fondsenwerving en sponsoring. Iemand die inspireert en zijn kennis en netwerk wil inzetten voor alle kinderen in Nederland die willen sporten of spelen, of het nu met een bal is of op een viool.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland zoekt een betrokken en enthousiast lid voor de Raad van Toezicht met een marketing/communicatie/commercieel profiel. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en vergadert gemiddeld vier keer per jaar onder leiding van Kees Jansma. Daarnaast is er een inhoudelijke- en auditcommissie waar leden van de Raad van Toezicht in participeren.

Eisen

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Deze toezichthoudende rol houdt onderstaande algemene taken in, die tezamen de kern van de verantwoordelijkheid weergeven:

– het houden van toezicht op de realisering van het doel van de stichting, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing, alsmede op het intern en extern functioneren van het bestuur;
– het zijn van werkgever van het bestuur. De raad van toezicht is belast met de benoeming van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht;
– het gezamenlijk als team fungeren als klankbord van het bestuur en het adviseren van het bestuur;
– het vervullen van haar overige statutair toebedeelde taken. Hiertoe behoren onder meer het goedkeuren van een aantal besluiten van het bestuur. Zoals het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarverslag en (meerjaren)beleidsplan.

Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij oog heeft voor de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.

Profiel

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland zoekt een lid voor de Raad van Toezicht met:

– aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van marketing, communicatie, fondsenwerving, sponsoring, commercie/sales, media;
– affiniteit met sport en/of cultuur en een warm hart voor ons goede doel;
– een relevant netwerk (bedrijfsleven, fondsen, media);
– een bestuurlijk profiel en onbesproken gedrag.

Ervaring als toezichthouder is een pré. De Raad van Toezicht waarborgt diversiteit in het bijzonder met aandacht voor leeftijd, achtergrond en geslacht.

Inschatting tijdsbesteding: 8 uur per maand. De functie is op basis van vrijwilligheid.

Procedure en inlichtingen

Je kunt je sollicitatie onder vermelding van Lid RvT per e-mail sturen aan sollicitatieRvT@jeugdfondssportencultuur.nl , t.a.v. Kees Jansma, voorzitter Raad van Toezicht. De sluitingsdatum is maandag 9 september 2019. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Monique Maks (directeur/bestuurder), monique.maks@jeugdfondssportencultuur.nl, tel: 06- 55131151. Meer informatie via de website.