Het Limburgs Museum zoekt een lid voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van het Limburgs Museum stelt de volgende eisen:

Functie-eisen

– affiniteit met de doelstellingen van Stichting Limburgs Museum
– algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
– ruime praktische kennis en ervaring in een museale omgeving, bij voorkeur op directie dan wel managementniveau
– bij voorkeur juridische kennis
– een juist evenwicht in enerzijds betrokkenheid als toezichthouder en anderzijds bestuurlijke afstand
– het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan
– het vermogen om het beleid en het functioneren van de directie te toetsen
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
– inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het Limburgs Museum
stellen
– het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden
– een goed en uitgebreid netwerk binnen de museale wereld
– speciale belangstelling voor het erfgoed van Limburg, om te waarborgen dat er specifieke aandacht is voor de collectie en doelstellingen van het Limburgs Museum
– kennis van nieuwe technologieën en innovaties die gebruikt kunnen worden bij museale toepassingen binnen het Limburgs Museum

Raad van Toezicht

Bij benoeming wordt nagegaan of voldaan wordt aan de voorwaarde dat er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan. In de Raad van Toezicht heeft geen voormalig directielid of beleidsbepalend functionaris zitting. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden van de Raad.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar.

Solliciteren

Reageren via directiesecretariaat@limburgsmuseum.nl o.v.v. vacature RvT.
Meer informatie is in te winnen via Bert Mennings directeur/bestuurder per mail b.mennings@limburgsmuseum.nl of per telefoon 077-3522112. Meer informatie via de website van het Limburgs Museum.