Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Volgens de inspectie zijn er bestuurlijke tekortkomingen nadat de volledige Raad van Toezicht vorige maand was opgestapt. Topvrouw Marja Weijers wil de toezichthouders aansprakelijk stellen voor de eventuele gevolgen van hun vertrek.

De volledige Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis stapte op na meningsverschillen met het bestuur. Er werd geen overeenkomst bereikt over de werkwijze rondom het aantrekken van een tweede bestuurder. Daardoor had het ziekenhuis geen RvT meer, geen tweede bestuurder en stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IG) de organisatie onder verscherpt toezicht. De IG sprak van een ‘kwetsbare bestuurlijke situatie’.

Zie ook: ‘Commissaris overschat eigen digi-kennis’

Bestuursvoorzitter Marja Weijers van het Laurentius Ziekenhuis overweegt een claim tegen de opgestapte Raad van Toezicht. Weijers wil de voormalige toezichthouders van het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor eventuele consequenties van hun plotselinge vertrek. ‘Ik vind het maatschappelijk onverantwoord wat ze hebben gedaan. Ze zijn bijna per direct opgestapt, twee dagen na hun besluit, zodat we opeens in een nieuwe situatie terechtkwamen.’

Ruzie in Raad van Toezicht

Twee leden van de Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis wilden hun maximale zittingstermijn van twee periodes overschrijden. Het tweetal wilde het fusieproces met het Venlose ziekenhuis VieCuri begeleiden. De ondernemingsraad was zeer kritisch op het voorstel, waarop een rel tussen het bestuur en de toezichthouders volgde. Het bestuur verweet de Raad van Toezicht de afspraken in de statuten niet na te komen. De Raad van Toezicht stapte vervolgens op.

Voormalig internist Wim Grave is benoemd tot tijdelijk voorzitter van de Raad van Toezicht. Grave moet een nieuwe voorzitter van de RvT aanstellen. De nieuwe voorzitter moet de overige leden werven.

Verbetering Laurentius Ziekenhuis

Laurentius moet op 19 augustus een plan hebben ingediend om de bestuurlijke problemen op te lossen en moet hier elke twee maanden een update van geven. Het ziekenhuis wil deze maand een interim-bestuurder benoemen.