De verwachtingen aan een commissarissen moeten bijgesteld worden. BDO-partner Emanuel van Zandvoort wijst namelijk op toenemende externe risico’s. ‘De commissaris moet steeds meer afvinken.’

Organisaties worden met steeds meer nieuwe risico’s geconfronteerd en dreigen de aandacht voor ‘traditionele’ risico’s te verliezen. De rol van de commissaris verandert hierdoor, zegt Emanuel van Zandvoort (BDO). ‘Een commissaris was vroeger vooral iemand die vanaf de buitenkant naar de organisatie keek en het bestuur coachte en aandachtspunten benoemde. Na de komst van de governance codes door de commissies Tabaksblat en Frijns, is dit veranderd. Een commissaris is nu ook bezig met zaken als governance, risicobeheersing en de organisatiecultuur.’

Zie ook: ‘Commissaris overschat eigen digi-kennis’

‘Op dat gebied moet hij ook steeds meer zaken afvinken’, vervolgt de partner Risk Advisory Services bij BDO Advisory. ‘Dus je ziet dat de adviesrol steeds meer een instrumentele rol wordt die samenhangt met corporate governance-aspecten en externe ontwikkelingen. Ik denk dat juist dat beide aspecten belangrijk zijn voor een commissaris.’

Andere eisen commissaris

De toenemende impact van externe risico’s stelt andere eisen aan een commissaris. Van Zandoort: ‘Het moeilijke van externe risico’s is dat je ze niet kunt wegnemen. Ze overkomen je en je moet de organisatie zo inrichten om hierop te kunnen anticiperen en voldoende te kunnen meebewegen. Je moet dan allereerst wel die externe risico’s kunnen zien. De veranderingen gaan tegenwoordig zo snel dat je de verwachtingen die je aan een commissaris stelt, zou moeten bijstellen.’

Volgens de BDO-partner moet de commissaris meer dan ooit kritisch zijn op het bestuur. ‘Door het bestuur te challengen, hen te vragen wat ze gedaan hebben om goed om te gaan met externe ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de Brexit. Ben je als bedrijf goed voorbereid op een harde of zachte uittreding? Welke scenario’s liggen klaar, is daarover nagedacht? Ik vind dat een commissaris daar echt een kritische rol in mag pakken.’