Zorgconcern Espria benoemt per 1 september twee nieuwe commissarissen. Jeanine Holscher en Marc van den Berg zullen begin september zitting in de RvC nemen. Zij zullen Barbara Fransen en Paul Loven opvolgen.

Holscher is benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Zij zal de opvolger van Barbara Fransen zijn. Holscher is lid van de Raad van Bestuur van Mirage Retail Group en CEO van Big Bazar. Die laatste functie heeft haar in zeker zin goed voorbereid op toezicht in de zorg. ‘Wat ik in mijn dagelijkse werk in de detailhandel heel belangrijk vind, is om áltijd vanuit het klantperspectief te werken; hoe leveren we voor hen meerwaarde?”, motiveert Holscher de keuze voor de zorg. “Ik vind het een eer dat ik nu deze ervaring kan inzetten voor de zorg. Het gezamenlijke uitgangspunt van de zorgorganisaties binnen Espria ligt heel dicht bij mijn persoonlijke waarden: mensen zoveel mogelijk in hun kracht brengen, en jezelf zijn en blijven. Dit ondersteun ik dan ook van harte.’

Zie ook: Hartstichting versterkt Raad van Toezicht 

Van den Berg zal Paul loven opvolgen als voorzitter van de Audit commissie. Op dit moment is hij werkzaam als Managing Director IT Beleid, Innovatie, Services bij PGGM. Van den Berg zet zich graag in voor de zorg sector. Bij PGGM, als uitvoerder van onder ander Pensioenfonds Zorg en Welzijn, maar hij heeft ook ervaring als toezichthouder. Zo zit hij in de Raad van Toezicht van Diabetesfonds en Koninklijke Kentalis. Van den Berg: ‘Mijn ervaring ligt vooral op financieel en bedrijfskundig vlak. Financiën moeten natuurlijk goed georganiseerd zijn: helder en transparant met duidelijke verantwoordelijkheden. Maar cijfers zijn pas goed te begrijpen als je snapt wat er gebeurt in de dagelijkse praktijk. Binnen de financiële randvoorwaarden gaat het er altijd om hoe betekenisvol we zijn voor cliënten en patiënten.’

Na de toevoeging van Holscher en Van den Berg zitten er in totaal 6 leden in de RvC van Espria. Han Noten (voorzitter), Bart Berden, Jo van Engelen en Jet de Ranitz blijven actief in de Raad.