Particuliere onderwijsinstelling Sioo is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De honorering is €4000 per jaar.

Sioo is in 1958 opgericht door 7 technische en economische universiteiten, mede op initiatief van de adviesbranche. Nederland werd na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd door ingenieurs die destijds wel over technische maar minder over organisatie- en veranderkundig inzicht en leiderschap. Er moest een extern opleidingsinstituut komen dat de ingenieurs in de praktijk hierop coachte. Zo organiseerden ze 60 jaar geleden als Stichting de eerste Interacademiale Opleiding Organisatiekunde en hielpen ze bij het omgaan met veranderingen op de werkvloer. Dit is vandaag nog steeds de kern van wat ze doen. In een wereld die gedomineerd wordt door instrumentele waarden willen ze deze waarden verbinden met humane waarden. Anders uitgedrukt: in een wereld waar alles draait om objectiveren, presteren, competenties, omzetgroei en kostenreductie, vraagt Sioo daarnaast aandacht voor het betekenisgevingsproces.

Profiel

Leden van de Raad van Toezicht van Sioo dienen zoveel mogelijk aan het volgende profiel te voldoen:

– Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie), dan wel strategisch-bestuurlijke inzichten met betrekking tot MKB, grote organisaties in profit en non-profit sectoren en bij de overheid
– Brede maatschappelijke ervaring, inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen in organisaties en de samenleving
– Brede kennis van bedrijfsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen in de onderwijs- en opleidingssector
– Kennis van arbeidsmarkt- en professionaliseringsvraagstukken

Een of meer leden van de Raad van Toezicht hebben samen affiniteit met en actieve kennis van 1) hetgeen met betrekking tot ‘good governance’ van een organisatie mag worden verwacht en zijn in staat om scherp toezicht te houden op 2) financiën en 3) de kwaliteit van het onderwijs.

Achtergrond en vaardigheden

– Onderhoudt goede contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
– Affiniteit met de relatie onderwijs – arbeidsmarkt – bedrijfsleven
– Affiniteit met de sector van de zakelijke dienstverlening
– Voldoende tijd willen en kunnen maken (beschikbaarheid); niet alleen voor reguliere vergaderingen (4 keer per jaar) maar ook voor andere
noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie
– Ontvankelijk zijn voor signalen en onraad uit de markt en organisatie en daarmee proactief handelen richting bestuur(der)
– In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
– Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling
– Een academisch werk- en denkniveau
– Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven
– Complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen beoordelen
– In staat tot kritische zelfreflectie

Contact

Bij interesse gelieve je CV  naar jessesegers@sioo.nl te sturen voor 18/09/2019.