Steeds meer vrouwen verschijnen in de Nederlandse Raden van Commissarissen. Nederland blijft nog ver achter op koploper Frankrijk, maar de Raden van Commissarissen laten een sterke groei zien.

Het aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen in de grootste beursgenoteerde bedrijven ligt in Nederland ruim boven het EU-gemiddelde, blijkt uit de CPB-publicatie Vrouwen aan de top. Het percentage vrouwelijke commissarissen in Raden van Commissarissen is 32 procent in Nederland, het EU-gemiddelde is 29 procent (zie figuur hieronder).

Zie ook: ‘Veel te weinig vrouwen in topfuncties’

Frankrijk voert de lijst aan met 47 procent vrouwen in de Raden van Commissarissen, gevolgd door IJsland en Italië. Estland en Griekenland zijn hekkensluiters (8 procent en bijna 10 procent). Opvallend is dat de lijst van de tien landen met de meeste vrouwelijke commissarissen sterk verschilt van de lijst van landen met de meeste vrouwen in de Raden van Bestuur. Dit hangt samen met beleid dat in die landen is gevoerd om vooral het aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen te verhogen.

Sterke groei vrouwelijke commissarissen

In bijna alle Europese landen nam het aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen aanzienlijk toe, van gemiddeld 17 procent in 2012 naar gemiddeld 29 procent in 2018. In Nederland groeide het aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen van 22 procent in 2012 naar 32 procent in 2018.

Opvallende daling Noorwegen

Slechts in enkele landen nam het aandeel vrouwelijke commissarissen af: Bulgarije, Noorwegen, Litouwen en Tsjechië. De daling in Noorwegen is opvallend: de Noren waren het eerste land dat een bindend quotum invoerde.

To quote or not to quote

De Nederlandse Corporate Governance Code vraagt aandacht voor diversiteit in brede betekenis, inclusief diversiteit naar geslacht, maar noemt geen concrete streefcijfers voor de minimale verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De wet gaat echter uit naar een streefcijfer van 30 procent. De Raden van Commissarissen van de grootste beursgenoteerde bedrijven voldoen hieraan met bijna 32 procent, maar de Raden van Bestuur blijven achter: 16,7 procent.

Verschillende partijen geloven dat een quotum kan bijdragen. Caroline van Leuven, lid van Women In Financial Services (WIFS), gelooft dat een quotum een startschot kan vormen voor meer vrouwen in de top. ‘Een quotum alleen is niet voldoende. Het is naïef te denken dat je zonder beleid ernaast er daarmee ook bent. Het gaat om het grotere geheel en een tijdelijk quotum kan echt helpen.’