De Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) heeft twee leden, waaronder een nieuwe voorzitter, toegevoegd aan de Raad van Toezicht. Gijs de Vries en Louise Verheij van Wijk zijn toegetreden.

De Vries zal Kees Linse opvolgen. Linse is op 1 juli afgetreden wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 70. Na zijn studie Nederlands in 1983 heeft de Vries uiteenlopende functies vervuld op het gebied van strategie, beleidsvorming en procesverbetering. Van 2014 tot 2018 was hij algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Daarvoor was hij lid van de Raad van Bestuur van EY en lid van de directie van Capgemini. Tegelijk met zijn voorzitterschap van de RvT van TNO is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland. Ook is hij president-commissaris van de Arbo Unie en voorzitter van het bestuur van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Zie ook: AFM haalt voormalig SNS-topman binnen

Verheij van Wijk is de opvolgster van Ingrid Faber. Faber verlaat de Raad van Toezicht wegens het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn. Sinds 1996 heeft Verheij van Wijk verschillende leidinggevende functies vervuld bij Philips Consumer electronics, semiconductors en de laatste 10 jaar als vice president bij Philips Healthcare. Ze heeft zich altijd beziggehouden met technologie en mens. Specifiek met het relevant maken van technologische innovaties voor de mens.