Fier is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Deze toezichthouder zal tevens zitting nemen in de auditcommissie.

Fier is een unieke, innovatieve, landelijk opererende organisatie die hulp biedt aan iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ze bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. Hun opdracht is het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld. Als landelijk expertise- en behandelcentrum bieden zij gespecialiseerde begeleiding, behandeling én veilige opvang. Fier heeft diverse locaties in Nederland en biedt daarmee ook hulp buiten de eigen regio wanneer de dreiging dit nodig maakt. De expertisegebieden zijn huiselijk geweld, seksueel geweld, ‘lover’boyproblematiek/mensenhandel, eergerelateerd geweld, kindermishandeling en (vroegkinderlijke) traumatisering. Ze bieden hulp vanuit een holistische visie en investeren in alle levensgebieden van hun cliënten. Naast opvang en behandeling zetten zij in op de relatie met familie en vrienden, op sport, onderwijs, (praktijk)opleiding en werk. Daardoor hebben zij niet alleen oog voor het trauma, maar ook voor trots en toekomst. 

Functie

De Raad van Toezicht van Fier bestaat uit zes personen. Samen vervullen zij als team de verschillende rollen van een Raad van Toezicht en leveren zij, vanuit ieders deskundigheid, meerwaarde voor de Raad van Bestuur en de organisatie. Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Fier in het bijzonder, goed te kunnen vervullen, wordt van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en bestuurlijke competenties verwacht:

  • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Fier te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Fier stellen en de daaruit volgende mogelijke risico’s onderkennen;
  • Het vermogen tot distantie, betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënten;
  • Grote affiniteit met de zorg in het algemeen en met de maatschappelijke vraagstukken van Fier in het bijzonder;
  • Een professionele toezichthoudende houding.

De vacature in de Raad van Toezicht, tevens lid Auditcommissie

Een goede mix van deskundigheden in de Raad van Toezicht is voor Fier van groot belang. Fier zoekt daarom een betrokken lid van de Raad van Toezicht met specifieke expertise op het gebied van bedrijfsvoering, (zorg) financiën, ICT, nieuwe media en ondernemerschap.

Daarnaast beschikt de kandidaat over:

  • Kennis van (zorg) financiering;
  • Een relevant landelijk netwerk;
  • Ruime bestuurlijke ervaring;
  • Het inzicht dat commissaris/toezichthouder zijn een vak is en de bereidheid om dit vak bij te houden d.m.v. permanente educatie. De gezochte toezichthouder heeft bij voorkeur een commissarissen opleiding afgerond of is bereid deze te volgen.

Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding van €9.845,- exclusief BTW en exclusief reiskosten (OV of standaard kilometervergoeding). Dit bedrag valt binnen het kader van de adviesregeling voor de honorering van Raden van Toezicht van de NVTZ.

Contact

Voor meer informatie over deze functie bel je met Liesbeth van der Ende, directiesecretaresse, via telefoonnummer 058-215 70 84. Zij kan je in contact brengen met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie. Meer weten over Fier, de visie en werkwijze? Kijk op:http://www.fier.nl/over-fier of lees het Fier magazine: www.fier.nl/magazines

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met donderdag 28 september door een email te sturen naar raadvantoezicht@fier.nl. Ze hanteren een actief referentiebeleid. Vermeld op je CV daarom minimaal twee referenties die ze kunnen benaderen. Aan de geselecteerde kandidaat vragen zij, in het kader van het integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).