Museum Gouda is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, wegens het vertrek van de huidige voorzitter. Het betreft een onbezoldigde functie. 

Museum Gouda is een gastvrij en ambitieus museum. Het heeft een lange geschiedenis en een veelzijdige en unieke collectie. Het team bestaat uit vijftien professionals en tachtig vrijwilligers.

Functie

De voorzitter van de RvT is eerste gesprekspartner voor de directeur-bestuurder. Hij/zij voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

  • Affiniteit met Museum Gouda en de museale sector hebben
  • Ervaring als voorzitter van een bestuurs- of toezichtsorgaan hebben
  • Kunnen reflecteren op strategische beleidskeuzen
  • Een relevant bestuurlijk en politiek netwerk (in Gouda) hebben
  • Ervaring op het gebied van (cultural) governance hebben

Contact

  • Je kunt tot uiterlijk 29 september een korte motivatie met cv sturen naar:
    info@museumgouda.nl.
  • De gesprekken vinden plaats op 17 en 18 oktober in Museum Gouda.
  • De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur van Museum Gouda.