De Leidse Schouwburg is op zoek een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder dat is gericht op de exploitatie de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Zij oordelen daarbij zelfstandig, kritisch en onafhankelijk van elkaar. De leden hebben geen belangen die tegenstrijdig zijn met die van de stichting of met die van andere leden. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder committeren zich aan de Governance Code Cultuur (2019).

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:

  • Advies bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering;
  • Het goedkeuren van het strategisch beleid, de jaarrekening en begroting;
  • Het goedkeuren van grote transacties en verplichtingen;
  • Het benoemen en horen van de accountant;
  • En het vervullen van de rol van werkgever ten opzichte van de directeur-bestuurder.
  • Momenteel vervullen twee zittende leden met een financieel profiel de rol van audit-committee.

In verband met aflopende zittingstermijnen van twee leden en in aansluiting op het IGLO model zoekt de stichting voor haar Raad van Toezicht:

  • Een lid met ruime ervaring in het culturele domein (inclusief vastgoed) en een actueel landelijk netwerk in de culturele sector.
  • Een lid met ervaring en een netwerk in de zakelijke markt en (grootschalige) horeca.

Praktische informatie

De Raad van Toezicht vergadert vier à vijf keer per jaar, in principe in de maanden maart, mei, september en november.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.

Reageren

Met inhoudelijke vragen kunt u de voorzitter van de Raad van Toezicht, Erna Kortlang bellen, zij is bereikbaar via 071-5358012 (TeekensKarstens Advocaten Notarissen). Je reactie met CV en motivatie kun je tot uiterlijk 15 september 2019 mailen naar Sandra Lagendijk: sandralagendijk@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl.