Ouderenzorgaanbieder Pro Senectute heeft drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter, lid auditcommissie Financiën en lid auditcommissie Vastgoed benoemd. Radboud Quik zal voorzitter worden. Anton Zuure wordt lid van de auditcommissie Vastgoed en Marc Dijkstra zal zitting nemen in de auditcommissie Financiën.

Quik is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Per 17 november zal hij huidig voorzitter Jeroen Collette vervangen. Dit wegens het einde van diens zittingstermijn in de Raad. Quik is bestuursvoorzitter van Koraal, een aanbieder van gehandicaptenzorg. Quik was eerder onder meer lid en voorzitter a.i. van de Raad van Bestuur van VVT-organisatie Careyn. Daarnaast is hij voorzitter van de RvT van een regionale arbeidsmarktorganisatie voor zorg & welzijn en Commissaris bij SBOH.

Zie ook: Oud adjunct-hoofdredacteur NU.nl Toezichthouder bij NLPO

Bedrijfseconoom Dijkstra is benoemd als lid van de Raad van Toezicht met het profiel Financiën. Hij vervangt Petra van Zuylen. Dijkstra heeft meerdere toezichtsfuncties gehad. Onder andere bij De Zorggroep, Stichting Hulphond Nederland en Kraamzorg De Waarden. Daarvoor was hij statutair directeur en mede-eigenaar van ArboNed. Ook is hij werkzaam geweest als directeur bij Aegon/Meeùs Groep.

Zuure neemt, als lid van de Raad van Toezicht, de portefeuille Vastgoed voor zijn rekening. Hij vervangt per 1 januari 2020 Kees de Boo. Tot die tijd zal Zuure actief blijven als Business Development Manager Health Care bij Cofinimmo in Brussel. Cofinimmo is een beursgenoteerde Belgische vastgoed- en beleggingsmaatschappij. Eerder was Zuure CFO bij Woonzorg Nederland, een woningcorporatie voor senioren en kwetsbare mensen in 173 gemeenten. Ook was hij CFO bij zorgholding Espria. Tevens is hij toezichthouder bij een aantal zorginstellingen waaronder GGZ Breburg, Woningnet en de Tomingroep.