De Stichting Bibliotheken Mar en Fean zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht.  De Raad vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Er is een reis- en onkostenvergoeding beschikbaar. 

De Stichting Bibliotheken Mar en Fean is verantwoordelijk voor en verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De bibliotheek richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de verbetering van hun kansen in de maatschappij en is de plek voor ontmoeting en inspiratie, waar iedereen welkom is en waar altijd wat te doen en wat nieuws te vinden is.

Functie

Ze zoeken een voorzitter die:

  • Affiniteit heeft met en belangstelling heeft voor het werk van de bibliotheek.
  • Ervaring en kennis heeft van Good Governance vraagstukken, de rol van de Raad van Toezicht en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
  • Als lid van de Raad van Toezicht visie heeft op en uitvoering kan geven aan de rol van de Raad van Toezicht als werkgever van de directeur-bestuurder en kan optreden als adviseur/sparringpartner van de directeur-bestuurder.
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de lokale/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.
  • Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit beschikt en als voorzitter zorgt voor een open en constructieve samenwerking binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad en de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen. Voor reis- en vergaderkosten is een onkostenvergoeding vastgesteld.

Contact

Nadere informatie wordt verstrekt door mevrouw Rona Postma, voorzitter Raad van Toezicht via 06-50566209.
Je kunt je reactie voorzien van motivatie en kort cv, vóór 19 oktober 2019, mailen naar Adri Travaille via a.travaille@bmf.nl