Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven heeft Rianne Letschert benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Letschert heeft veel ervaring in bestuursfuncties. Momenteel is zij rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht. Zij volgt Alexandra van Huffelen op. Van Huffelen heeft als gevolg van haar zetel in de Eerste Kamer afscheid genomen van de Raad van Toezicht.

Letschert heeft aan drie verschillende universiteiten Internationaal Recht gestudeerd. Tweemaal in Nederland, in Tilburg en Amsterdam, en eenmaal in Frankrijk, aan de universiteit van Montpellier. In 2011 keerde zij terug naar de Universiteit van Tilburg. Ditmaal niet als student, maar als hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht. Van april tot augustus 2010 was zij Visiting Research Fellow bij het Lauterpacht Centre for International Law bij de Universiteit van Cambridge (VK). In 2014 was ze ook nog Visiting Professor aan de Universiteit van Barcelona. Op dit moment is ze werkzaam als rector magnificus van de Universiteit van Maastricht.

Zie ook: Ries Bode vertrekt bij Portbase

Voorzitter van de RvT van het Catharina Ziekenhuis, Tiny Sanders: ‘Wij zijn zeer verheugd met de benoeming van Rianne Letschert. Zij brengt zowel bestuurlijke kennis als ervaring mee in omgevingen waar zorg voor mensen centraal staat.’ De Raad van Toezicht bestaat nu uit: Dhr. Drs. J.J.G.M. Sanders, vooriztter, Mw. Mr. M.M. Jonk, als vice voorzitter en de drie leden Mw. Prof. Dr. S.E. Geerlings, Dhr. Ir. A.H. Lieftinck en het kersverse nieuwe lid.