Unitus Welzijnsgroep is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De termijn voor de functie beslaat 4 jaar.

De Stichting Unitus is een organisatie waarin de welzijnsstichtingen Vorkmeer en Punt Welzijn, de sportstichting Let’s Move en Hoera Kindercentra samenwerken binnen hun dienstverlening in Noord- en Midden-Limburg. Als lid van de Raad van Toezicht (RvT) houd je samen met de andere leden integraal toezicht op
het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen binnen Unitus. Je toetst of de activiteiten bijdragen aan de vastgestelde missie en strategie en je bent sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur.

De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Goede governance van onze dienstverlenende organisatie vraagt om professioneel bestuur en toezicht; Een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die samen met betrokkenheid en aandacht tijdig anticiperen op relevante ontwikkelingen in de maatschappelijke markt. Op dit moment wordt de interne structuur nader onderzocht en de uitkomst daarvan kan invloed hebben op de positie voor de toekomst van de RvT.

Door het vertrek (wegens het verstrijken van de zittingstermijn) van een lid binnen de RvT ontstaat met ingang van 1 januari 2020 een positie vacant met expertise op het gebied van de Kwaliteit van dienstverlening / HRM. Van een lid van de RvT wordt verwacht te handelen in overeenstemming met de Governancecode
van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Deze code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede dienstverlening, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijke vertrouwen. Samen met de andere leden van de RvT en de Raad van Bestuur zorg je ervoor dat de Governancecode wordt nageleefd.

Functie

Algemeen: Unitus Raad van Toezicht:

– maatschappelijk betrokken, onafhankelijk en integer
– brede maatschappelijke kennis en interesse
– visie op en affiniteit met het werkveld van de stichtingen en omgeving
-toezichthoudende kwaliteiten, betrokkenheid op afstand
– beleidsmatig/analytisch en strategisch denkvermogen- besluitvaardig, proactief, positief kritisch en alert
– onderschrijven van doelen stichtingen en Governancecode
– voldoende beschikbaarheid voor deelname aan (commissie-) vergaderingen, werkbezoeken, opleidings- en netwerkactiviteiten
– geen belangenvermenging persoonlijk of zakelijk met collega- toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stakeholders of leveranciers van de instelling

Wat wordt er verwacht?

– je hebt algemene bestuurlijke kwaliteiten
– je bent maatschappelijk betrokken en beschikt over een relevant netwerk. Bij voorkeur inzicht in kennis op het gebied van Welzijn en Kindercentra
– strategisch denken gaat je goed af en je bent in staat om het beleid van Unitus en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
– je hebt een onafhankelijke opstelling, positieve, kritische blik en vanuit deze positie weet je met overtuiging te adviseren en als klankbord te dienen
– samenwerken doe je van nature en daarbij weet je een goede balans te vinden tussen
betrokkenheid en bestuurlijke afstand
– rekening houdend met de aanwezige en de benodigde kennis en expertise van de RvT is de volgende positie vacant:
lid Raad van Toezicht – portefeuille Kwaliteit van dienstverlening / HRM
– kennis en affiniteit met Kwaliteit van dienstverlening / HRM
– gestreefd wordt naar een evenwichtige en maatschappelijke afspiegeling van de samenstelling van de Raad
– wonend/werkend in regio Midden- en Noord Limburg
– denkt en toetst vanuit cliëntperspectief en kan een actieve rol innemen om het netwerk met cliënten actief te houden
– de voorkeur gaat uit naar iemand die zich met name herkent in de volgende persoonlijkheidstypen doelgericht, bewaakt de voortgang, enthousiasme, kansen zien, creatief, gezamenlijkheid en mede het draagvlak bewaakt

Unitus biedt:

– de RvT-leden zijn verzekerd voor WA en Ongevallen en bestuurders / toezichthoudersaansprakelijkheid
– de RvT voert een actief opleidingsbeleid
– honorering conform de richtlijnen Sociaal Werk Nedrland
– een aanstelling voor een periode van 4 jaar met een eventuele herbenoeming
– een introductieperiode binnen het werkveld van de stichtingen

Contact

Houd jij graag toezicht op het beleid bij Stichting Unitus? Mail dan je motivatiebrief incl. curriculum vitae (cv), voor dinsdag 15 oktober 2019, naar p.horsmans@unitus.nl t.a.v. de Raad van Toezicht. De eerste gesprekken staan gepland op donderdag 14 november 2019 tussen 16.00 – 21.30 uur. Inhoudelijke vragen over deze vacature? Neem dan contact op met de heer M. Knaapen (VZ Raad van Toezicht) via 06-11388655, op werkdagen na 19.00 uur. Voor overige vragen kun je tijdens kantooruren, contact opnemen met de bestuurder de heer P. Horsmans via 06-12525238