Marike Bezema is het nieuwste lid van de Raad van Commissarissen van FC Twente. De RvC van FC Twente bestaat nu uit vier leden. Het is de bedoeling dat hier later nog een vijfde lid aan wordt toegevoegd.

Bezema is in haar dagelijkse werkzaamheden actief als afdelingshoofd Strategie en Beleid bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Toezichthoudende ervaring heeft zij opgedaan als lid van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. Daarnaast is ze ook lid van de Raad van Commissarissen van Twente Milieu. Bezema vindt dat de afgelopen jaren meer dan eens duidelijk is geworden dat FC Twente meer is dan alleen een voetbalclub. ‘Supporters, ondernemers en de gemeente Enschede hebben de club gered. Zij weten dat FC Twente ook andere belangen in de regio dient en dat het Twentse ros in ons hart zit. Jong, oud, man, vrouw, voetbal verbindt! Voor een wedstrijd samen in De Grolsch Veste of voor de televisie, maar de club is ook de verbinding door vele activiteiten die in de regio worden georganiseerd’. Bezema wil zich graag, samen met de andere leden van de Raad van Commissarissen, inzetten om een bijdrage te leveren aan een goed fundament onder FC Twente.

Zie ook: Polman en Geraerds in Raad van Toezicht NBTC

Dennis Schipper, voorzitter van de Raad van Toezicht stelt dat de Raad van Commissarissen zeer content is met de toetreding van Bezema. ‘Zij bezit ruime kennis op het gebied van toezicht en heeft een brede ervaring binnen het publieke domein. Daarnaast kent zij de regio. Wij beschouwen haar als een uitstekende aanvulling op de bestaande leden van de RvC’.