De Bibliotheek Kampen is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht naar een kandidaat met een financiële achtergrond. Het betreft een onbezoldigde functie

De Bibliotheek Kampen is de openbare bibliotheek voor de gemeente Kampen. De bibliotheek is volop in beweging. In 2016 is de bibliotheek verhuisd naar de Stadskazerne, het nieuwe culturele centrum in de binnenstad van Kampen. De rol van de bibliotheek verandert en de bibliotheek ontwikkelt zich tot een ondernemende partner voor het onderwijs en in het sociaal domein. Dit resulteert in nieuwe programma’s op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid en verdere ontwikkeling van de ontmoetingsfunctie.

De bibliotheek heeft 27 medewerkers, 15.000 leden, ruim 200.000 bezoekers per jaar, leent jaarlijks meer dan 500.000 media uit en biedt een afwisselend activiteitenprogramma. De organisatie hanteert de principes van Cultural Governance.

Functie

De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Kampen bestaat uit minimaal 5 leden. Binnen de organisatie is een vacature ontstaan voor een lid van de Raad van Toezicht (M/V). De tijdsinvestering is 20-25 uur per jaar. De bibliotheek wil graag in contact komen met kandidaten die hart hebben voor het Bibliotheekwerk nieuwe tijd en kennis van de omgeving waarin zij werkt. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt er gezocht naar een kandidaat met een financiële achtergrond. Het betreft een onbezoldigde functie, de gemaakte onkosten worden vergoed. De vergaderingen vinden plaats op de dinsdagavond.

Contact

Gesprekken met kandidaten zijn gepland op 4 november vanaf 19.15 uur. Meer informatie over de organisatie: Annette Schol, directeur-bestuurder – 038-33 31 828 / 06-48 38 79 44, aschol@bibliotheekkampen.nl. Informatie over de functie: Riëtte van Heeswijk, voorzitter van de Raad van Toezicht – 06-23 23 12 94. Schriftelijke reacties kunt u tot en met 25 oktober zenden aan: Mirriam Scholten, mscholten@bibliotheekkampen.nl onder vermelding van Vertrouwelijk/ RVT.