Noorderpoort is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Dit vanwege het vertrek van één van de huidige leden. Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheden binnen de Raad wordt in aanvulling op het algemene profiel specifieke kennis, ervaring gevraagd op het financiële terrein.

Noorderpoort is een onderwijsinstelling voor mbo, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Met 15 verschillende scholen verspreid in de regio, 14.250 studenten en cursisten en 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grotere ROC’s (regionaal opleidingscentrum) in Noord- Nederland. Noorderpoort versterkt de regio door duurzame en intensieve verbindingen aan te gaan met medewerkers, studenten en regionale bedrijven en instellingen. Voor deze partijen wil Noorderpoort een ‘ontwikkelingspartner voor het leven’ zijn, op het gebied van beroepsvorming, loopbaan, onderwijs en kennis. Dit vanuit de overtuiging dat een langdurige bundeling van de krachten Noordoost-Nederland verder helpt in haar ontwikkeling tot een sterke regio.

Functie

Het beoogde lid van de Raad van Toezicht heeft het volgende profiel:

• Je onderschrijft duurzaam en maatschappelijk ondernemen als relevante organisatiefilosofie en bewaakt binnen de visie en missie van Noorderpoort de invulling daarvan.
• Je hebt het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.
• Je kunt maatschappelijke trends signaleren en de vertaling naar het middelbaar beroepsonderwijs beoordelen.
• Je hebt voldoende statuur door je maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurders.
• Je voelt je betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in de regio
• Je kunt als lid van een team opereren, bent bereid je in dat team kwetsbaar op te stellen en durft binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter
discussie te stellen.
• Je beschikt over een breed netwerk dat je ten dienste kunt stellen van Noorderpoort.
• Je hebt voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de functie.

In ruil daar voor biedt Noorderpoort een benoeming van vier jaar met eventuele verlenging van nogmaals vier jaar. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. Daarnaast ben je lid van de commissie control die regelmatig zal overleggen en wordt van Raad van Toezicht leden verwacht dat zij deelnemen aan werkbezoeken en bijzondere evenementen. De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar. De leden ontvangen een passende vergoeding conform de richtlijnen van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met mevr. L.J. de Jong, lid Raad van Toezicht Noorderpoort (bij voorkeur per mail l.j.de.jong@umcg.nl, eventueel telefonisch via 06-20504004). Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hanny Batenburg,
bestuurssecretaris (email: hanny.batenburg@noorderpoort.nl of telefoonnummer 088 2307549) Graag ontvangt Noorderpoort je sollicitatie vóór 31 oktober 2019.
Deze kun je mailen naar de Raad van Toezicht via het emailadres rvt@noorderpoort.nl.