Museum Rotterdam is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De Raad vergadert vier keer per jaar en het betreft een onbezoldigde functie.

Museum Rotterdam heeft twee vestigingen: een in het Timmerhuis en een aan de Coolhaven. Ieder jaar bezoeken meer dan 70.000 mensen de musea. Ze komen voornamelijk uit Rotterdam en de regio Rijnmond. Maar de Rotterdamse verhalen zijn ook zeker interessant gebleken voor mensen uit de rest van Nederland en de wereld.

De hoofdlocatie, in het Timmerhuis, is het museum van de stad. Het bevindt zich midden in het centrum, waar het hypermoderne glas en staal van het wereldberoemde architectenbureau OMA samen komt met het beton en baksteen van wederopbouwmonument het Timmerhuis. Hier vertellen historische stukken en nieuw erfgoed in onverwachte combinaties het verhaal van Rotterdam en de Rotterdammers – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige metropool.

Grote Rotterdamse thema’s als werk(lust), zorg, migratie, vernieuwing en religie lopen als een rode draad door de collectie. In het museum slaan deze thema’s een brug tussen heden en verleden en brengen de overeenkomsten en verschillen tussen Rotterdammers uit verschillende tijden het verleden dichtbij. Je leert zo de stad en haar bewoners beter kennen; toen, nu én straks. Wie Museum Rotterdam weer uitloopt, zal nog meer houden van de veelkleurige, werklustige, vernieuwende metropool.

De Tweede Wereldoorlog en het bombardement van mei 1940, onlosmakelijk verbonden met Rotterdam, staan centraal in de tweede vestiging en komen in o.a. een unieke experience voorbij. De verhalen van toen zijn nog steeds van nu. Ook nu nog zien we elke dag mensen vluchten voor oorlog. Dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn, willen ze in het museum laten zien. En laten beleven.

Functie

Bij Museum Rotterdam werken dagelijks meer dan 40 mensen aan het verhaal van Rotterdam. Van collectiemedewerkers en secretariaat tot publieksbegeleiders en marketing; ieder heeft zijn/haar specialisme en inbreng.

Iedereen die er werkt heeft hart voor de stad, of ze er nu wonen, geboren zijn, familie hebben of recreëren. Iedereen  is welkom, als bezoeker en collega en je wordt begroet en geholpen door mensen die een afspiegeling zijn van de stad.

Wie zoeken ze en wat komt er bij deze functie kijken?
Als stadsmuseum van de grootste havenstad van Nederland willen ze een Raad van Toezicht die qua samenstelling een goede afspiegeling is van alle talenten en perspectieven die Rotterdam en omgeving rijk is. De Raad van Toezicht bestaat nu uit zes personen die vanuit die gedachte ieder een bepaald specialisme vertegenwoordigen. Het is een dynamisch, loyaal en professioneel team dat ze graag uitgebreid zien met nog meer talent en energie.

Als nieuw lid heb je binding met de stad Rotterdam en de culturele sector. Je bent in staat om kritisch en constructief toe te zien op de vorming en uitvoering van het beleid van het museum en daarnaast een klankbordfunctie te vervullen voor het bestuur. Maar bovenal ben je een verfrissende persoonlijkheid die op de hoogte is van de Rotterdamse actualiteit en iemand die bereid is haar/zijn kennis en netwerk in te zetten ten behoeve van het museum. Kandidaten die actief zijn op het snijvlak van innovatie, ondernemerschap en technologie hebben de voorkeur.

De Raad van Toezicht komt 3x per jaar bij elkaar in Rotterdam en 1x in Gent. Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten, zoals reiskosten, kunnen gedeclareerd worden.

Contact

Mail naar Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam p.vandelaar@museumrotterdam.nl voor meer informatie. Om direct te solliciteren stuur je een e-mail naar Winfried van den Muijsenbergh, voorzitter van de Raad van Toezicht op wvandenmuijsenbergh@akd.nl