Het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken is op zoek naar leden voor een expert groep op het gebied van bedrijfsrecht en corporate governance.

De groep was in 2014 al opgezet, maar met het oog op de ontwikkelingen in bedrijfsrecht en corporate governance en de vernieuwing van de taken van de groep wordt het lidmaatschap vernieuwd. De commissie vraagt om sollicitaties met de intentie om nieuwe leden toe te voegen aan de groep. In het licht van de nieuwe uitdagingen voor vennootschapsrecht/ corporate governance streeft de commissie naar het voordeel van collectieve intelligentie door middel van diverse experts, om zo een modern wettelijk kader te creëren en te implementeren dat bijdraagt aan een concurrerend, eerlijk, duurzaam en beschermend Europa. Het algemene doel is om een raamwerk te vormen dat bedrijven in staat stelt zich te ontwikkelen en tegelijkertijd bescherming biedt aan stakeholders om misbruik en fraude te voorkomen.

Criteria

De Commissie zal bij de beoordeling van aanvragen rekening houden met de volgende criteria:

  • Een gevestigde publicatierecord op het gebied van vennootschapsrecht / corporate governance; publicaties met betrekking tot kunstmatige intelligentie, bestuurdersaansprakelijkheid en diskwalificatie, letter-box companies, groepswetgeving en duurzaamheid zouden een pluspunt zijn;
  • Beroepservaring op het gebied van vennootschapsrecht / corporate governance;
  • Eerdere bijdragen / bijstand / advies verstrekt aan de Europese Commissie;
  • Mogelijkheid om gegevens te verzamelen om de impact van geplande of voorgestelde wijzigingen in het vennootschapsrecht / corporate governance op de belangrijkste stakeholders op Europees en nationaal niveau te beoordelen;
  • Vaardigheid in het Engels tot het niveau waarmee de aanvrager kan deelnemen aan discussies en indien nodig rapporten kan opstellen.
  • In het selectieproces zal de Commissie trachten binnen de groep een evenwicht te vinden op het gebied van representativiteit van aanvragers, evenals geslacht en geografische herkomst van de vertegenwoordigers.

Meer informatie

Voor meer informatie, of om te solliciteren download je dit bestand.