Per 1 november 2020 is Stephan Satijn benoemd tot commissaris van MECC Maastricht. Het congres- en beurzencentrum wilde het aantal leden van de Raad van Commissarissen uitbreiden. De uitbreiding was nodig om extra druk die de uitbreiding van MECC Maastricht op de organisatie legt.  Deze leidt tot een andere positionering en groei van de evenementen. 

Satijn is voormalig wethouder en locoburgemeester van de Gemeente Venlo. Hierdoor beschikt hij over de nodige politieke ervaring en een groot netwerk in Noord- en Midden-Limburg. Momenteel is hij actief als inter-voorzitter van Crossroads Limburg, een instituut dat ondernemers, onderwijs en overheid in Noord-Limburg bij elkaar brengt met als doel een gezamenlijke economische agenda voor de regio te ontwikkelen. Ook is Satijn voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van de Koninklijke Nederlandse Munt. Hij is daar onder andere verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van de muntproductie en koninklijke onderscheidingen.

Zie ook: Commissaris Hooft Graafland: iedereen wordt beter van een onafhankelijke accountant

Algemeen directeur van Mecc Maastricht, Rob van de Wiel, is blij met de benoeming van Satijn. ‘Een geboren Maastrichtenaar die over een goed netwerk beschikt in de Provincie Limburg, maar ook goed thuis is in de publieke sector en daarmee een goede aanvulling vormt op de samenstelling van de Raad van Commissarissen.’ Ook wethouder John Aats zegt verheugd te zijn:’ Als ervaren bestuurder en voormalig wethouder Economie van de Gemeente Venlo begrijpt hij goed het politieke speelveld waarin MECC Maastricht opereert.’. De RvC van MECC bestaat nu uit 4 leden. Voorzitter Albert Verlinde, Marielle Heijltjes, Lian Doesburg en het kersverse lid Stephan Satijn.