Digitale transformatie, nieuwe businessmodellen, innovatie: uiteindelijk eisen ze allemaal verandering. Een (digitale) transformatie van een organisatie begint echter bij de mens. Volgens IT-adviseur Paul Cornelisse ligt hierin een belangrijke rol voor bestuurders en commissarissen. ‘Je moet mensen overtuigen van de waarde van verandering, anders is het een verspilde investering.’

Paul Cornelisse, IT-adviseur en bestuurslid bij de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD), wijst voor een succesvolle transformatie op de noodzaak en urgentie van verandering. ‘Veranderen heeft met gedrag te maken. En mensen veranderen alleen hun gedrag als de situatie daar echt om vraagt en als de intentie er is om te veranderen.’

Zie ook: ‘Commissaris overschat eigen digi-kennis’
Het besef van het menselijke component is echter wel aanwezig, zegt Cornelisse. ‘We realiseren ons gelukkig dat het om mensen en hun gedrag draait bij digitale transformaties van organisaties. Naast overtuiging is er tijd nodig om mensen en hun gedrag te laten veranderen. Het gebruik van nieuwe technologie versnelt verandering en is enorm nuttig, maar als (hulp)middel. Niet als doel. Smart cities zijn bijvoorbeeld erg interessant, maar je moet de burgers of bezoekers van een stad ook kunnen overtuigen wat de waarde daarvan is. Anders is het een verspilde investering. Dan kun je beter extra in afvalverwerking investeren.’

Times they are a-changin’

Volgens het NCD-bestuurslid is er ook voor de commissaris geen ontkomen meer aan. ‘Bestuurders en toezichthouders hebben steeds meer met digitale vraagstukken te maken, vraagstukken die vaak integraal in de hele bedrijfsvoering ingrijpen. De markt verandert, het gedrag van de klanten en de medewerkers verandert. Daarnaast staat de manier waarop je producten of diensten produceert, samenstelt en aanbiedt onder zware druk. Waarom lijkt het alsof alles nu in één keer versneld samenkomt? Waarom lijken de veranderingen niet te stoppen? Wat is de rol van technologie daarin en tegen welke dilemma’s lopen we dan aan? Het is cruciaal om vragen én de antwoorden te begrijpen.’