Matthijs Tetteroo is door de Bondsraad van de Consumentenbond benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Jim Stolze heeft afscheid genomen van de Raad om plaats voor hem te maken.

Matthijs Jacques Tetteroo heeft Rechtsgeleerdheid en Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is op dit moment werkzaam als CEO van Company.info, een dochter van FD Mediagroep. De Raad van toezicht van Consumentenbond bestaat nu uit Pieter Broertjes (voorzitter), Guusje ter Horst (vicevoorzitter), Marieke Cambeen, Marco Loos, Mieke Pigeaud-Wijdeveld, Raoul Teeuwen en Matthijs Tetteroo.

Zie ook: President-commissaris Unilever treedt af

Voorzitter van de Bondsraad Pieter Broertjes over de benoeming van Tetteroo: ‘We zijn heel blij dat Matthijs ons team komt versterken. Hij is een onafhankelijke denker met veel ervaring op het gebied van digitale informatievoorziening. We kijken uit naar zijn bijdrage aan de strategische vraagstukken die voor de vereniging relevant zijn. Tegelijkertijd wil ik mijn dank uitspreken aan Jim Stolze. Jim is vier jaar lang een uiterst waardevol lid geweest van de Raad. Hij is innovatief en denkt buiten de kaders. We nemen met spijt in ons hart afscheid van hem.’

De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond en maatschappelijk klankbord voor de directie. De Bondsraad benoemt leden voor de RvT voor een periode van 4 jaar. De Raad van Toezicht informeert de Bondsraad over genomen besluiten en ziet erop toe dat, wat de Consumentenbond doet, ook past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader.