CDA wil dat de regering het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) overneemt om een ‘ingroeiquotum’ in te stellen voor meer vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven. De coalitiepartij, eerder nog tegenstander van een dergelijk quotum, dient samen met D66 het voorstel in.

De kans op een verplicht vrouwenquotum groeit. Het CDA en coalitiepartner D66 maken zich sterk voor een quotum. Andere voorstanders zijn partijen als GroenLinks, PvdA en DENK. Kees Verhoeven, D66-Kamerlid, over de steun van de andere partijen: ‘Dat is goed nieuws en daarom pakken we meteen door met een gezamenlijke motie.’

Zie ook: Vrouwen in de top: Nederlandse Raden van Commissarissen scoren bovengemiddeld

De SER pleit voor een zogenoemd ‘ingroeiquotum’: als een Raad van Commissarissen nog niet voor 30 procent uit vrouwen bestaat, mogen er geen nieuwe mannen worden benoemd. De positie van de commissaris blijft vacant totdat er een vrouwelijke commissaris is gevonden.

‘Jongen of meisje? Moet niet uitmaken’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW werkte als SER-lid mee aan het advies en steunt het verplichte quotum. ‘Het mag gewoon echt niet meer uitmaken of je nou een jongen of een meisje bent of van een andere culturele herkomst. Je talent moet centraal staan’, zei voorzitter Hans de Boer destijds.