Het Mondriaan Fonds zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De stichting Mondriaan Fonds kent een Raad van Toezicht-model met een bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen met het bestuur en eenmaal zonder bestuur. De Raad bestaat uit zes leden. Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën; van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht staan op de website van het Mondriaan Fonds beschreven.

Wegens het vertrek van één van de leden, die twee termijnen van vier jaar in functie is geweest, zoekt het Mondriaan Fonds een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Het Mondriaan Fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van zijn toezicht en wil bij de selectie van nieuwe leden aandacht besteden aan de diversiteit van de Raad. Het nieuwe lid beschikt over aantoonbare kennis van de (inter-) nationale beeldende kunstwereld, met name aan de makers-kant. Het nieuwe lid beschikt over een open houding en is aantoonbaar (inter-)cultureel sensitief. Gedacht wordt aan een beeldend kunstenaar.

Gewenst profiel:

  • affiniteit met de doelstellingen van het Mondriaan Fonds
  • goed gevoel voor het actuele culturele en politieke speelveld
  • relevant netwerk en gezag binnen de beeldende kunst
  • onafhankelijke positie, brede blik en open houding
  • voldoende beschikbaarheid

Behalve deskundigheid is onafhankelijkheid een cruciale eigenschap voor een goed functionerende Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van toezicht kan nooit direct worden betaald uit de gelden toegekend door het Mondriaan Fonds aan derden, of het nu gaat om projectbijdragen of structurele subsidie. Een voormalig directielid of andere beleidsbepalende functionaris van de Stichting kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.

Sollicitaties kunnen uitsluitend per e-mail worden gestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl, t.a.v. Sarah Malko en onder vermelding van ‘vacature lid Raad van Toezicht’. Solliciteren kan tot 16 december 2019. Geïnteresseerden in deze vacature met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Sarah Malko (bestuurssecretaris): s.malko@mondriaanfonds.nl