Studio De Bakkerij is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De voorkeur gaat uit naar 1 lid met ervaring op het gebied van HR en 1 lid met eraving op het gebied van Grootstedelijk Cultuurbeleid.

De Raad van Toezicht is van Studio de Bakkerij is een deskundig, divers team, waarin verschillende kennis en ervaring elkaar aanvullen.  De RvT is betrokken maar op enige afstand van de uitvoering en draagt bij aan de ontwikkeling van een culturele organisatie met een grote maatschappelijke ambitie.

Als lid van de Raad van Toezicht ben je deelgenoot van een enthousiast team, vergroot je je netwerk, draag je bij aan maatschappelijk relevante ontwikkeling en heb je de kans om een veelheid aan activiteiten op het gebied van theater en culturele evenementen van nabij mee te maken. Ze streven naar een divers samengestelde Raad van Toezicht.

Functie

De algemene eisen voor leden van de Raad van Toezicht van Studio De Bakkerij zijn:

  • Affiniteit met de visie en missie van Studio de Bakkerij.
  • Sparringpartner kunnen zijn voor de directie.
  • Geen tegenstrijdig belang.
  • Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren.
  • Relevant netwerk voor Studio de Bakkerij op zijn/haar expertise gebied en bereid dit ook in te zetten.

Ze zoeken bij voorkeur 1 lid met ervaring op het gebied HR en 1 lid met ervaring op het gebied van Grootstedelijk Cultuurbeleid. Vanwege de samenstelling van de huidige RVT gaat de voorkeur uit naar vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond.De Raad bestaat uit vijf leden en vergadert ten minste vier keer per jaar en ontmoet elkaar daarnaast ook buiten vergaderingen (al dan niet in kleinere delegatie afhankelijk van het onderwerp) als daartoe aanleiding is. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht enkele malen per jaar uitgenodigd voor speciale voorstellingen/activiteiten en personeel/vrijwilligersbijeenkomsten.

Contact

Je kunt een interessemail + link naar up to date linkedin-profiel of cv vóór 6 december 2019 mailen naar: rvt@studiodebakkerij.nl Gesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht worden gevoerd in de week van 16 december 2019. Nadere toelichting bij Cynthia Dekker, voorzitter Raad van Toezicht, 06 – 14 99 46 86