Herman Dijkhuizen is per 1 januari door de aandeelhouder, het ministerie van Financiën, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van NS. Zijn benoeming is voor een duur van vier jaar, waarna verlenging mogelijk is. Dijkhuizen vervult hiermee de vacature die ontstaat met het afscheid van Jeroen Kremers, wie twee termijnen als commissaris vol heeft gemaakt.

Dijkhuizen is momenteel actief als CFO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NIBC Holding N.V. Sinds 2013 is hij ook vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Sticthing VU. Daarnaast is hij lid van de RvT van WWF Nederland en is hij voorzitter van de RvT van UNICEF Nederland. De termijn voor laatstgenoemde functie loopt per 1 december af. Voorheen was hij in verschillende functies werkzaam bij KPMG Nederland, onder meer als partner van 1994 tot 2013 en als voorzitter van de RvB van 2006 tot 2012.

Zie ook: De kunst van het niet weten als commissaris

Gerard van Aast, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NS over de benoeming: ‘Wij zijn blij dat Herman Dijkhuizen toetreedt tot de RvC van NS. Hij is zeer deskundig op het financiële vlak, en beschikt over grote bestuurlijke ervaring zowel in de financiële markt als binnen de private en publieke sector. Met zijn kwaliteiten vormt hij een goede aanvulling op het team.’ Jeroen Kremers verlaat na twee benoemingstermijnen de RvC vanaf 26 januari 2020. Van Aast over Kremers: ‘We kijken terug op een zeer waardevolle samenwerking met Jeroen. NS is hem veel dank verschuldigd. Vanaf zijn start in 2012 had hij oog voor de langetermijnbelangen van de onderneming. Vanuit zijn toezichthoudende rol had hij een grote invloed op het verder uitbouwen van de risk- en compliance-functie. Zo droeg hij bij aan de solide basis die NS nu heeft.’