Hein van Oorschot neemt vanaf 1 januari 2020 zitting in de Raad van Toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hij zal de voorzittershamer overnemen van Joep Hubben. Naast Hubben neemt ook vicevoorzitter Anton van Overveld afscheid van de RvT. Beide heren hebben de maximale zittingstermijn bereikt.

Naast de twee heren verlaat ook Laura van Geest met ingang van het nieuwe jaar de RvT. Van Geest is per 1 februari 2020 benoemd tot bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Financiƫle Markten. David Voetelink is benoemd tot toezichthouder. Hij zal de plek van Anton van Overveld innemen. Voetelink was sinds 2013 vicevoorzitter en CFO van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn portefeuille bestond onder meer uit: financiƫn, ICT, servicebedrijf en twee klinische divisies. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van Apotheek A15 en Zuyderland.

Zie ook: AVROTROS verwelkomt nieuwe leden RvT

Voetelink: ‘Het ETZ is een buitengewoon ziekenhuis. Het levert zorg van hoge kwaliteit, dat staat buiten kijf. Maar ook in de toekomst wil het ziekenhuis deze hoge kwaliteit handhaven en zelfs verbeteren. De ambitie van het ziekenhuis, met uitdagende bouwplannen, is groot. Ik hoop met mijn kennis en ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van deze ambitie.’