Het CBF heeft over de afgelopen periode twee nieuwe leden aan de Raad van Toezicht toegevoegd. Maurits Blok en Noud van Rooij namen zitting in de raad. Berend-Jan Rietveld heeft plaatsgemaakt binnen de RvT

Maurits Blok heeft ruim 22 jaar ervaring binnen de corporate communicatie, PR en digitale communicatie. Binnen zijn huidige functie als directeur Communicatie bij IBM Benelux draagt hij zorg voor het versterken van de reputatie en de werkcultuur van IBM Benelux. Blok zal Berend-Jan Rietveld opvolgen binnen de Raad van Toezicht van het CBF.

Zie ook: Commissaris Ahold Delhaize kondigt pensioen aan

Naast Blok neemt ook Noud van Rooij zitting in de RvT. Van Rooij heeft veel ervaring met de goededoelensector. Van 2011 tot zijn pensioen in 2017 was hij algemeen directeur van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Daarnaast was hij bestuurslid van Goede Doelen Nederland. Voor deze functies heeft hij verschillende bestuurlijke rollen gehad bij onder andere Koninklijke MKB-Nederland en de voorgangers van het huidige UWV.

Goede Doelen

Het CBF (Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving) houdt toezicht op de goede doelen. De missie van het CBF is om bij te dragen aan een professionele goededoelensector die het vertrouwen heeft van donateurs. Dat doen ze door middel van drie kerntaken: toezicht houden, informeren en reflecteren. Ze streven naar een toekomst waarin Erkende Goede Doelen het volle vertrouwen genieten van het publiek en organisaties professioneel opereren. Om dat te bereiken, zetten ze zich ervoor om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk goede doelen de Erkenning hebben en dat zoveel mogelijk mensen hier bekend mee zijn.