Het Verzetsmuseum is op zoek naar een nieuw leden voor de Raad van Toezicht. Het betreft onbezoldigde functies. 

Verzetsmuseum Amsterdam is een actief museum met een groeiend aantal bezoekers: ruim 113.000 in 2019 waaronder veel buitenlandse toeristen en 25.000 scholieren. De komende jaren gaat het museum de vaste opstelling ingrijpend vernieuwen. Het museum streeft naar uitbreiding van het museum in de toekomst.

Per medio maart 2020 gaat het museum over van het bestuursmodel naar een model met een Raad van Toezicht, waarvan Jozias van Aartsen de voorzitter wordt. De Raad van Toezicht heeft minimaal vijf leden en maximaal negen leden.

Functie

Het museum zoekt leden van de RvT die tezamen beschikken over:

  • kennis van en ervaring met financiële administratie en financiële risico- en controlesystemen;
  • juridische kennis en ervaring;
  • een historisch-wetenschappelijke positie bekleden;
  • kennis van en ervaring met museale aangelegenheden.

Ze zoeken in het bijzonder ook leden van de RvT met een migratie-achtergrond en/of een netwerk binnen de Amsterdamse politiek. Meerdere aspecten van de vereiste deskundigheid kunnen in één persoon kunnen worden verenigd.

Het betreft onbezoldigde functies.

Contact

Sollicitaties ontvangen ze graag uiterlijk 10 februari 2020 via info@verzetsmuseum.org.

Ter informatie zijn de Jaarverslagen en het Ondernemingsplan 2017-2020 te raadplegen via www.verzetsmuseum.org. Ook kunnen Jacob Kohnstamm (de huidige bestuursvoorzitter) en Liesbeth van der Horst (directeur) nadere informatie verschaffen (020 – 8204 878)