Opera Zuid in Maastricht is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De raad vergadert circa 6 keer per jaar en het betreft een onbezoldigde functie.

Opera Zuid is een van de drie grote operavoorzieningen die deel uitmaken van de culturele Basisinfrastructuur. In thuishaven Maastricht beschikt Opera Zuid over een schitterend eigen huistheater en kantoorruimte.

Als reizend operagezelschap richt Opera Zuid zich voornamelijk op de zuidelijke regio, de premières vinden afwisselend plaats in Maastricht en Eindhoven. Daarnaast treedt Opera Zuid op in heel Nederland en werkt samen met theaters in de euregio.

Opera Zuid maakt twee grote operaproducties per seizoen met daarop specifiek samengestelde artistieke teams en casts, en stelt zich ten doel het operagenre te blijven ontwikkelen en vernieuwen voor een breed publiek van nu. Pijlers van het toekomstig beleid van Opera Zuid zijn: onderscheidend repertoire, verrassende artistieke kwaliteit, samenwerking met Nederlandse en Europese gezelschappen en ruimte bieden aan jong talent. Opera Zuid wil dit realiseren vanuit een stevige basis in Noord-Brabant en Limburg.

De governance structuur van de Stichting is een Raad van Toezichtmodel. De Intendant is eindverantwoordelijk bestuurder van het gezelschap. Hij wordt benoemd door de Raad van Toezicht, die bestaat uit 7 personen.

Functie

De Raad van Toezicht moet als geheel (waarbij meerdere facetten in een of meerdere personen vertegenwoordigd kunnen zijn) beschikken over:

 • Sterke affiniteit tot opera/klassieke muziek;
 • De capaciteit om ontwikkelingen in het Nederlandse cultuurbestel te volgen en met hun specifieke kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan en kunnen adviseren over de identiteit, strategie en positie van Opera Zuid;
 • De capaciteit om een kritisch oordeel te vormen over het functioneren van het bestuur van Opera Zuid en daarover te adviseren;
 • Ervaring als toezichthouder en in staat zijn op basis van hun algemene dan wel specifieke bestuurlijke ervaring een toezichthoudende rol te spelen;
 • Het vermogen om als team te functioneren en binnen het team voldoende kennis aanwezig hebben op het gebied van opera (zowel artistiek als zakelijk), algemeen en politiek bestuur, juridische vraagstukken, financiële control, HR;
 • Relevante netwerken in Noord-Brabant dan wel Limburg;
 • Het vermogen tot kritische zelfevaluatie;

Additionele kenmerken eerste vacature lid Raad van Toezicht:

 • Goed bekend, vanuit eigen ervaring, met de ontwikkelingen in de Nederlandse culturele wereld en de operasector in het bijzonder.
 • In staat om vanuit die achtergrond het beleid en de positie van Opera Zuid te beoordelen en daarover te adviseren.
 • Heeft een netwerk in de culturele/operasector.

Additionele kenmerken tweede vacature lid Raad van Toezicht:

 • Ervaring in een eindverantwoordelijke functie in het bedrijfsleven.
 • In staat om vanuit die achtergrond het zakelijke/marketingbeleid van Opera Zuid te beoordelen en daarover te adviseren.

Bij beide vacatures betreft het een onbezoldigde functie. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. G.H. Hoefsloot, voorzitter van de Raad van Toezicht Opera Zuid via: guho@xs4all.nl. Mobiel: +31 653 245 336.

Uw sollicitaties kunt u richten aan de Stichting Opera Zuid t.a.v. G.H. Hoefsloot guho@xs4all.nl.