KOO, Kunst Onderwijs Organisatie,  in Den Haag is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het betreft een onbezoldigde functie.

“KOO organiseert professioneel kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat.”

KOO is actief binnen het primair en voortgezet onderwijs, het sociaal domein en in de stad. In de stad richten ze zich vooral op plekken waar het kunstaanbod klein is en op mensen voor wie het volgen van kunstlessen niet vanzelfsprekend is. KOO is een professionele organisatie met een kwaliteitskeurmerk en werkt uitsluitend met professionele docenten. Ze zoeken steeds naar nieuwe partners en fondsen om kunstonderwijs voor zoveel mogelijk inwoners van Den Haag beschikbaar te maken. Ook zorgen ze voor innovatie in het kunstonderwijs en denken ze met scholen mee om hun lessen goed op de vraag van de leerlingen af te stemmen. Zo blijven ze aantrekkelijk voor de opdrachtgevers en partners. Aan de andere kant proberen ze ook zo goed mogelijk de belangen van de docenten te behartigen en voor hen een goede opdrachtgever te zijn.

KOO vindt het belangrijk dat het een fijne werkgever is voor haar medewerkers zodat ze zich samen met hen kunnen inspannen om de missie en visie van KOO uit te dragen. KOO is een plek waarbij jij jouw talenten en perspectieven optimaal kan benutten. Wat je kan en waar jij je in wilt ontwikkelen is het uitgangspunt, hierbij maakt het niet uit wat je geslacht, afkomst, leeftijd of geaardheid is, of dat je een handicap of chronische ziekte hebt. Samen met hun partners willen ze de kracht van diversiteit gebruiken om hun kunstonderwijs daar te brengen waar het de meest meerwaarde heeft. Vanzelfsprekend onderschrijven ze de Code Diversiteit & Inclusie.

Functie

De Raad van Toezicht van Stichting Koorenhuis – handelend onder de naam “KOO – Kunst Onderwijs Organisatie” vervult de taken zoals beschreven in de Governance Code Cultuur (2019). Meer in het algemeen ziet de Raad van Toezicht erop toe dat directeur-bestuurder en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van KOO.

Algemene kenmerken lid Raad van Toezicht
Het functioneren van de Raad van Toezicht wordt bepaald door het persoonlijk gedrag van zijn leden (betrouwbaar/integer). Zij beschikken over een aantal persoonlijkheidskenmerken die passen bij de doelstellingen van KOO.

Enthousiasme, creativiteit en ondernemingszin zijn in dit verband sleutelbegrippen. Leden van de Raad van Toezicht kunnen zaken in hun samenhang beoordelen (helikopterview) en zijn in staat tot een generalistische benadering ten aanzien van vraagstukken die voor de organisatie spelen. Bij voorkeur beschikken zij over een breed netwerk in het (Haagse) onderwijs, het “sociaal domein” en/of de overheid. Zij beschikken over een grote culturele sensitiviteit en hebben zicht op de culturele, maatschappelijke en bedrijfseconomische context waarbinnen KOO opereert.

Deskundigheid/ervaring
De volgende kennis en ervaring zijn bij voorkeur in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd:

 • eindverantwoordelijkheid in een leidinggevende positie;
 • kennis van de (Haagse) culturele sector in het algemeen;
 • kennis van het onderwijs (PO en VO) en de rol van kunstonderwijs daarbinnen;
 • kennis van de rol die kunst (en kunstonderwijs) in het sociaal domein kan vervullen;
 • kennis van financiën, administratieve organisatie en interne controle;
 • kennis van en gevoel voor alle aspecten van diversiteit om zodoende de organisatie steeds inclusiever te maken;
 • corporate governance;
 • public relations, marketing en communicatie (inclusief de social media);
 • omgang met de overheid/de publieke sector.

De vacature
Specifiek zijn ze op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die binnen de raad de volgende specialismen vertegenwoordigen:

 • Financiën/ projectfinancieringen/ fondsenwerving
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Kunstonderwijs in het sociaal domein

KOO kent een vacatiegeldregeling voor leden van de Raad van Toezicht.

Contact

Een commissie van de Raad van Toezicht zal een aantal gesprekken voeren met potentiële kandidaten waarna een kandidaat wordt benoemd. De benoemingsperiode is voor drie jaar met (tweemaal) een mogelijkheid tot een verlenging van drie jaar.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gertjan Bots, directeur-bestuurder van KOO, via gertjan@koo.nl. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een cv kun je tot en met 6 maart 2020 sturen naar gertjan@koo.nl.