Piet Batenburg en Renée Barge zijn benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Dijklander Ziekenhuis. Batenburg zal de functie van vice-voorzitter op zich nemen. Barge zal het aandachtsgebied kwaliteit onder haar hoede nemen.

Per 1 maart 2020 zullen Piet Batenburg en Renée Barge zitting nemen in de Raad van Commissarissen van Dijklander Ziekenhuis. De twee nieuwe leden zijn benoemd na een positief advies van het medisch stafbestuur, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De heer Batenburg zal aangesteld worden als vice-voorzitter. Later in het najaar zal hij de voorzittersrol overnemen van Roy Lantain. Batenburg heeft veel ervaring in de zorg. Hij was twintig jaar ziekenhuisbestuurder, waarvan de laatste twaalf als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarvoor was hij werkzaam als medisch specialist. Batenburg heeft ook zijn strepen op het gebied van toezicht houden verdiend. Op dit moment is hij voorzitter van de Raden van Toezicht van Oogziekenhuis in Rotterdam en van de Nierstichting Nederland.

Zie ook: Governance TV | Tjalling Tiemstra en Talitha Muusse

Barge zal binnen de Raad van Commissarissen het aandachtsgebied kwaliteit voor haar rekening nemen. Ook Barge heeft jarenlange ervaring in de zorg. Zo werkte ze meer dan vijftien jaar als medisch specialist en is ze de laatste jaren lid geweest van de Raad van Bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Als toezichthouder is ze onder andere lid van de Raad van Toezicht van Hadoks, een organisatie voor huisartsenzorg in Haaglanden en van Ipse de Bruggen, een organisatie voor gehandicaptenzorg.

Raad van Commissarissen

In de loop van het jaar treden naast Roy Lantain ook Lex Baaij en Harmen Ettema af als lid van de raad van commissarissen. Voor alle drie geldt dat zij het einde van hun zittingstermijn bereikt hebben. In het voorjaar wordt gestart met de werving van een vijfde en laatste lid voor de raad van commissarissen. Naast Batenburg, Barge en het nog te werven lid maken ook Robert Klautz en Yvonne van der Brugge deel uit van de raad van commissarissen. De raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in het Dijklander Ziekenhuis.