Roodkapje in Rotterdam is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht naar een lid die de portefeuille Juridisch invulling kan geven. Het betreft een onbezoldigde functie.

Sinds de oprichting in 2000 is Roodkapje uitgegroeid tot een creatieve broedplaats voor presentatie en ondersteuning van talentvolle jonge kunstenaars, muzikanten, artiesten en
programmeurs, in het hart van Rotterdam. Vanuit onze multifunctionele locatie bieden we een gevarieerd publieksprogramma. Roodkapje richt zich op ART | LIVE | RESIDENCY | FOOD, waarbij de activiteiten sterk de interactie met elkaar aangaan.

De Roodkapje-evenementen zijn meerstemmig en versterken elkaar. De tentoonstellingsruimte, muzieklocatie, hamburgerrestaurant (Burgertrut) en studio’s van hun residentieprogramma (Hamburger Community of Art en Live) worden gebruikt om plaats te bieden aan allerlei getalenteerde makers die met elkaar creëren en hun werk aan een betrokken publiek presenteren.

Functie

De organisatie van de Stichting Roodkapje
Roodkapje kent een tweehoofdig bestuur: een algemeen directeur en een artistiek directeur. Zij worden in hun werk ondersteund door 22 betaalde medewerkers en 50 vrijwilligers. Binnen Roodkapje spelen vrijwilligers een essentiële rol: zij helpen de motor draaiende te houden. Naast de financiële redenen waardoor Roodkapje heeft gekozen met vrijwilligers te werken, brengen vrijwilligers onmisbare nieuwe talenten, kennis, ideeën en ervaringen met zich mee en zorgen zij ervoor dat Roodkapje continue onder de aandacht wordt gebracht bij een breed spectrum van doelgroepen in Rotterdam, waar zij zelf onderdeel van uitmaken

De Raad van Toezicht
De directie wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De organisatie past alle principes van de Governance Code Cultuur toe en volgt de aanbevelingen op. De Raad van Toezicht komt regelmatig bij elkaar en houdt toezicht op de Governance Code Cultuur, de Code DEAI ( Code Culturele Diversiteit en Inclusie)en de Code Fair Practice en vooral op de waarborging van de artistieke vrijheid en integriteit. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en bestaat uit vijf leden met verschillende culturele en professionele achtergronden, allen met een gedegen Rotterdams netwerk. De toezicht portefeuilles zijn verdeeld op basis van competenties. Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie. Er is een rooster van aftreden en de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is drie keer vier jaar.

Per 1 mei 2020 treedt één van de leden van de Raad van Toezicht af en ontstaat er een vacature, die wij hierbij openstellen. Gezien de competenties van de overige leden van de Raad is het gewenst, dat deze vacature ingevuld wordt door iemand met juridische kennis en vaardigheden.

Wat verwachten wij van een toezichthouder?

 • Allereerst affiniteit met het programma van Roodkapje en enthousiasme om hieraan een toezichthoudende bijdrage te leveren.
 • Het vermogen om het beleid van Roodkapje en het functioneren van de directie te toetsen.
 • Bereidheid om de directie met raad terzijde te staan.
 • Balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring in een dynamische
  (informele) organisatie.
 • Inzicht in de culturele en politieke context, waarin Roodkapje opereert.
 • Juridische kennis en vaardigheden.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Vermogen om in teamverband te opereren.

Contact

Om meer informatie over het lidmaatschap van de Raad van Toezicht te verkrijgen, kun je contact opnemen met Dilia van der Heem, lid Raad van Toezicht, telefoon 06-5135 2804 / dvdheem@gmail.com.