Stichting Texels Museum is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Stichting Texels Museum (Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren, Oudheidkamer) behoort met ruim 450.000 bezoekers per jaar tot de grootste museale organisaties van Nederland. In verband met de gewenste verbreding en het bevorderen van de continuïteit van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar nieuwe leden (scherp, inventief, teamspelers). Mensen die binnen de RvT, samen met directie en medewerkers, verder willen bouwen aan een organisatie die in alle opzichten klaar is voor de toekomst.

► De RvT vergadert ten minste eens per twee maanden met de directie, gewoonlijk op de vrijdagmiddag. Daarnaast zijn er separate vergaderingen van de audit- en remuneratiecommissie.

► Meer informatie vind je op www.texelsmuseum.nl; onder andere het jaarverslag en het verslag van de Raad van Toezicht.

► Je reactie met CV kun je tot 8 maart 2020 per e-mail sturen aan directiesecretariaat@texelsmuseum.nl, ter attentie van de Raad van Toezicht. Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de RvT, Reinier W. Heutink, 06-53234989.