Stichting Synergos (ook bekend als Diagnostiek voor U) is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. Er is een vergoeding beschikaar. 

Stichting Synergos is bij haar cliënten en aanvragers beter bekend als Diagnostiek voor U. Diagnostiek voor U is een diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, beeldvormend en functieonderzoek, diagnostische ondersteuning biedt aan huisartsen, verloskundigen, instellingen en organisaties in de gezondheidszorg in de regio Eindhoven en daarbuiten. Daarnaast wordt het moderne laboratorium ingezet voor gespecialiseerde organisaties die landelijk werken. Bij Diagnostiek voor U staan een klantgerichte, persoonlijke benadering, kwaliteit en innovatie centraal.

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) verzorgt de behandeling van mensen die bloedstollings-remmende medicijnen gebruiken. De behandeling wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts, maar daarna volledig gedelegeerd aan de trombosedienst.

Beide stichtingen zijn gevestigd in de regio Eindhoven en voornamelijk actief in geheel Zuidoost Brabant en de regio Weert. De stichtingen vormen een personele unie met aansturing door één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Bij Diagnostiek voor U werken ongeveer 500 medewerkers, bij TDRE ongeveer 25 medewerkers.

Functie

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van de organisatie, met aandacht voor resultaten, kernwaarden en een toekomstgericht beleid. De Raad van Toezicht heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht. De Raad van Toezicht heeft oog voor ontwikkelingen in de zorg in het bijzonder en de maatschappij in zijn algemeen. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.

Wat wordt er verwacht?

• Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen en daarin als een bindende factor op te treden, met collegiaal toezicht als uitgangspunt.
• De persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
• Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode.
• Zodanige uitstraling dat zij/hij zo nodig extern een rol in het belang van (één van beide) stichtingen kan vervullen.
• Het vermogen om in de remuneratiecommissie invulling te geven aan het werkgeverschap en daarmee functioneren van de bestuurder.
• Kennis van het werkgebied van de eerstelijns diagnostiek en daarin de beschikking over een actief en relevant netwerk.
• Een academische opleiding.
• Bestuurlijke ervaring als voorzitter en bij voorkeur reeds lid (geweest) van een Raad van Toezicht.
• Voldoende tijd, flexibiliteit en drive om het voorzitterschap te vervullen.

De organisatie biedt:
• Uitdagende dynamische functie in een organisatie volop in beweging.
• Fijne intercollegiale werksfeer.
• De vergoeding is gebaseerd op de WNT-regelgeving. De stichting is ingedeeld in klasse IV.

Contact

Leon Caers van Caers Personeelsmanagement staat je graag te woord. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer  06-53214345. Een motivatiebrief en curriculum vitae ontvangen ze graag vóór 5 april 2020. Je kunt deze mailen naar werk@diagnostiekvooru.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 17.