BNG Bank heeft bekend gemaakt voornemens te zijn om Johan Conijn en Jan van Rutte te herbenoemen als commissaris. Beide heren hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn. De huidige benoeming loopt tot later dit jaar. Op de aandeelhoudersvergadering – gepland op 16 april – zal gestemd worden over het voorstel.

Tijdens de aankomende aandeelhoudersvergadering van BNG Bank zullen zittend commissarissen Johan Conijn en Jan van Rutte voorgedragen worden voor een tweede termijn. Het wordt allerminst een aandeelhoudersvergadering zoals men die gewend is. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om met velen in een afgesloten ruimte te zitten. Daarom is ervoor gekozen om de aandeelhoudersvergadering op 16 april op afstand te houden. Daarbij kunnen er nog steeds vragen gesteld worden, en kan er ook nog steeds gestemd worden. Naast het bespreken van de cijfers over het afgelopen jaar is de benoeming van de twee commissarissen een voornaam aandachtspunt.

Zie ook: ‘Commissaris PSV achter ontslag Mark van Bommel’

Van Rutte (1950) was van 2006 tot 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland. Van 2009 tot 2013 was hij financieel directeur en vice-voorzitter binnen de RvB van ABN AMRO. Officieel heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt, maar via zijn eigen onderneming, van Rutte Advisory, blijft hij actief binnen de bancaire sector. Zo is hij onder meer voorzitter van de RvC van de Volksbank en lid van de Raad van Commissarissen van Ormit en PGGM. Johan Conijn is directeur en senior adviseur bij financieel advieskantoor Finance Ideas. Naast emeritus hoogleraar Woningmarkt is hij ook lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund. Als Van Rutte en Conijn inderdaad herkozen worden blijft het aantal commissarissen bij BNG Bank op zeven staan, waarvan vier mannen en drie vrouwen.