The Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) heeft een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

Op dit moment heeft de Raad een omvang van acht leden. Statutair is vastgesteld dat de Raad van Toezicht uit maximaal negen leden kan bestaan. Eind 2020 nemen twee leden reglementair afscheid in verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn. Besloten is om vooralsnog één van deze vacatures in te vullen. De Raad van Toezicht zal per 1 januari 2021 daarmee in totaal zeven leden tellen.

In de Raad komen verschillende expertises en achtergronden bij elkaar. Voor het werkveld van NIMD
zijn de volgende expertisegebieden van belang:
1. Internationale betrekkingen
2. Politieke wetenschap
3. Democratisering
4. Openbaar Bestuur
5. Human Resource Management
6. Financiën
7. Public Affairs
8. Fondsenwerving
9. Juridische expertise

Voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een ervaren bestuurder en/of toezichthouder met ruime kennis en ervaring alsmede netwerk op het niveau van de (Haagse) politiek en de belangrijkste stakeholders van het NIMD (met name het Ministerie van Buitenlandse Zaken). De ideale kandidaat heeft kennis en/of ervaring op de expertisegebieden internationale betrekkingen,
openbaar bestuur en public affairs. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de noodzaak om het spectrum aan politieke partijen in Nederland goed te vertegenwoordigen binnen de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten met affiniteit en verbondenheid met politieke partijen met een liberale dan wel confessionele signatuur. Aanvullend geldt dat wordt uitgegaan van voldoende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van andere talen geldt als pré.

Leden van de Raad van Toezicht, die lid zijn van een politieke partij, kunnen geen vertegenwoordigende functie uitoefenen op het niveau van Staten-Generaal of het Europese Parlement, of een bestuursfunctie hebben binnen hun partij op landelijk niveau.

Benoemingstermijn en vergoeding

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee termijnen van vier jaar lid zijn van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert regulier vier tot vijfmaal per jaar in het centrum van Den Haag. Er is een vacatiegeldregeling van toepassing voor de leden van de Raad van Toezicht.

Solliciteren

Geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan het gezochte profiel kunnen hun motivatiebrief en cv sturen naar AngelaTjoa@nimd.org. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 18 juni 2020.

De Raad van Toezicht selecteert eind juni geschikte kandidaten, met wie de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht vervolgens in de zomer in gesprek gaat. Het voornemen is om het nieuwe lid van de Raad van Toezicht per september 2020 te benoemen. Meer informatie vind je op de website.

NIMD

Het NIMD is in 2000 opgericht door zeven Nederlandse politieke partijen met als doel bij te dragen aan meer inclusieve, democratische samenlevingen wereldwijd. Voor het bereiken van vrede, stabiliteit en welvaart is effectief bestuur nodig met leiders die verantwoording afleggen aan burgers. Daarom richt het NIMD zich op de politieke actoren in een land, van aspirant-politici tot politieke leiders, en van nationaal tot lokaal niveau.