Vleeshal in Middelburgzoekt twee leden van de Raad van Toezicht.

Vleeshal presenteert experimentele, hedendaagse kunst aan een zo breed mogelijk publiek. Dit doet zij op het scherpst van de snede: kunst van hoog niveau, zo actueel mogelijk en van internationaal belang, wordt getoond in een uitdagende context. Door de luwte van haar Zeeuwse thuisbasis Middelburg ten opzichte van de randstad enerzijds en haar unieke, architecturale setting anderzijds weet Vleeshal kunstenaars uit te dagen hun praktijk te verbreden en bij bezoekers verrassing en reflectie aan te wakkeren. Vleeshal draagt bij aan de ontwikkeling van de internationale kunst door veelbelovende kunstenaars, veelal aan het begin van hun artistieke loopbaan, uit te nodigen om in dialoog met de instelling nieuw werk te maken voor haar uitzonderlijke tentoonstellingsruimte.

Wegens periodiek aftreden van twee van haar leden zoekt de Raad van Toezicht van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg / Vleeshal twee nieuwe leden.

Leden Raad van Toezicht

maximaal 4 vergaderingen per jaar

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij over de kennis en kwaliteiten beschikken die passen bij eigentijds proactief toezicht. Daarbij behoren communicatieve vaardigheden, betrokkenheid en een analytische blik.

Daarnaast zijn voor de nu gezochte leden de volgende specifieke profielen vastgesteld:

1. ‘ambassadeur van de kunstenaars’
Dit lid is beroepsmatig kenner van de hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal en is betrokken bij het circuit van musea en instellingen die op dit gebied actief zijn. Zij of hij is een inhoudelijk sterke gespreksgenoot van de directie, zeker aangaande het collectiebeheer en de tentoonstellings- en publieksprogrammering van de stichting. Zij of hij kent de relevante aspecten van het actuele discours over kunst. Regionale wortels strekken tot aanbeveling.

2. ‘kenner van financiële aspecten van kunstwereld’
Dit lid is naast toezichthouder met name coach van het bestuur op zakelijk en financieel terrein. Zij of hij beschikt over gedegen financiële kennis, bij voorkeur opgedaan bij een culturele instelling. Zij of hij adviseert bestuur en collega-toezichthouders aangaande zakelijke beslissingen en het financiële beleid van de stichting en zet zich in voor optimalisering van financiële rapportages.

Stimulatie van diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt voor de Vleeshal. Zo streven we ook naar een evenwichtig samengestelde Raad van Toezicht.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Steven van Boven, voorzitter van de Raad van Toezicht (steven@vanbovenmediation.nl).

Indien je belangstelling hebt, kun je je CV en begeleidende brief mailen naar: steven@vanbovenmediation.nl. De reactietermijn sluit op 21 juni.