Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht.

Onze organisatie bestaat uit Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Beide stichtingen zijn actief vanuit diverse locaties in Midden-Limburg. AMW-ML bestaat al decennia lang en in het primair proces zijn circa 50 medewerkers werkzaam. CJG-ML bestaat sinds 2015 en in het primair proces zijn ruim 100 medewerkers werkzaam. Beide stichtingen worden aangestuurd en ondersteund door circa 30 medewerkers. Kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en een goede in- en externe samenwerking staan bij ons voorop. Wij zijn een informele organisatie, volop in beweging, en op dit moment op zoek naar:

  • Twee leden Raad van Toezicht
  • Waarvan één met aandachtsgebied financieel/bedrijfseconomisch

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit 5 leden en vergadert ca. 6 keer per jaar. Zij is zodanig samengesteld, dat men tezamen beschikt over de vereiste kennis en kunde om realisatie en effecten van organisatie- en maatschappelijke doelstellingen te kunnen beoordelen. De RvT kent drie kerntaken: toezicht, advies en werkgeverschap directeur-bestuurder. Honorering is passend bij de maatschappelijke functie van de organisatie.

Belangrijke algemene competenties zijn:
• Teamgeest;
• Strategie/visie;
• Adviseur;
• Communicatief/sociaal vaardig;
• Kritisch-analytisch beoordelingsvermogen;
• Verbindend;
• Proactief.

Profiel en specifieke eisen m.b.t. onderhavige vacatures:
Deze zijn te vinden op onze websites onder Profielschets Twee leden Raad van Toezicht.
Zie hiervoor www.cjgml.nl en www.amwml.nl

Reageren:
U kunt reageren voor 2 juli 2020 en u kunt uw reactie richten aan Mw. Mr. Ellen Kupers (lid en aanstaand voorzitter van de Raad van Toezicht) via afdeling P&O via solliciteren@amwml.nl. Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u eveneens terecht bij mevrouw Mr Ellen Kupers, telefonisch bereikbaar via 06-22788085.

Gesprekken zijn voorzien op 9 juli 2020.